Fredrikstad Pensjonistparti er representert i:

  • Bystyret
  • Helse- og velferdsutvalget
  • Eldrerådet
  • Kulturutvalget
  • Frevar
  • Viuno
  • o.a. mindre utvalg og varaplasser

Dette er utvalg og styreverv som er viktig for Pensjonistpartiet, og det står vi for.

Vårt parti har stor respekt der vi er representert.

Ved å trykke "Les mer" får du en fullstendig oversikt over styret i Fredrikstad Pensjonistparti

Verv Navn Adresse Telefon e-post
Leder Lisa Brøndelsbo

Husløsveien 49,
1626 Manstad

909 70 509

Nestleder
pol.
Bjørn Haugen Skiveien 4,
1672 Fredrikstad
69 34 25 90
Sekretær Inger Johanne Ous Rådm. Karlsensvei 7,
1633 G.Fredrikstad
918 01 719
Kasserer Elisabeth Sveberg Lunteveien 31 b,
1633 G.Fredrikstad
994 33 422
Styremedl. Ingeliv Flote  Slevik Platå 85,
1621 Gressvik
977 25 557 ingelivellinorflote
@hotmail.com
Styremedl. Bjørn Tindlund Kråkerøyveien 36,
1676 Fredrikstad
911 15 268
Styremedl. Reidar Jansen Nørbechs vei 37,
1623 Fredrikstad
473 43 028
1. Vara Per Brekken Krabberødsvingen 7A,
1615 Fredrikstad
979 74 415  
2. Vara Valdemar Løvmo Veidebakken 17,
1672 Kråkerøy

69 33 31 48        
3. Vara Grethe Engh Jonassen Husløsveien 12,
1626 Manstad
 952 89 414

Gruppeleder i partiet er Erik Simens Larsen, Liaveien 48, 1614 Fredrikstad. Han har telefon 909 50 363 og e-mail

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: