Fredrikstad

 

 

 

 

       Fredrikstad Pensjonistparti

 

 

 

      

er partiet for deg som er opptatt av:

 • Demokrati og folkestyre
 • Samfunn, helse, omsorg og velferd for alle
 • Levekår og livsglede hele livet
 • Oppvekst, skole og utdanning
 • Kultur
 • Miljø og klima
 • Aleneboende
 • Seniorer og eldre
 • Pleie- og omsorgspolitikk
 • Økt bemanning i helsevesenet
 • Uføre og funksjonshemmede
 • Politi og rettsvesen
 • Kommunikasjon og samferdsel
 • Freds-, sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikk
 • Norges forhold til EØS og EU
 • Innvandrings- og flyktningpolitikk
 • Økonomi og næringspolitikk
 

Dette er saker som Pensjonistpartiet støtter til beste for enkeltmenneske, både lokalt og sentralt.

Pensjonistpartiet har fokus på mye mer enn pensjonister og er dermed et parti for alle som ønsker et godt samfunn der enkeltmenneske er i fokus.

Vi ønsker å bidra til at alle grupper blir hørt.

Hva kan du selv gjøre for å få oversikt over fremtidig pensjon?

Ved å ta de rette valg tidlig i livet kan alderdommen påvirkes både når det gjelder helse og økonomi.

 

 

 

 

 

Pensjonistpartiet Fredrikstad oppfordrer sympatisører til å bruke vår valgliste i høst.

Her finner du de aktuelle saker som vi går til valg på og våre listekandidater.

Fredrikstad Pensjonistparti er representert i:

 • Bystyret
 • Helse- og velferdsutvalget
 • Eldrerådet
 • Kulturutvalget
 • Frevar
 • Viuno
 • o.a. mindre utvalg og varaplasser

Dette er utvalg og styreverv som er viktig for Pensjonistpartiet, og det står vi for.

Vårt parti har stor respekt der vi er representert.

Ved å trykke "Les mer" får du en fullstendig oversikt over styret i Fredrikstad Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: