drammen 048

Buskerud, Akershus og Østfold fylker er slått sammen til ett fylke, Viken. Også Pensjonistpartiet i de tre fylkene er gått sammen under en betegnelse:

Pensjonistpartiet Viken (PP-Viken).

Årsmøtet i PP-Viken vedtok imidlertid at vi skal fortsette med tre regioner under PP-Viken og bestemte samtidig at de skulle ha navnene 
PP-Viken Vest (Buskerud), PP-Viken Nord (Akershus) og PP-Viken  Øst (Østfold).

Ved inngangen til 2020 har PP-Viken ca. 450 medlemmer. For å kunne vokse oss større og sterkere, vil det kommende året (2020) satse sterkt på PP-Viken Vest. Allerede tidlig januar vil vi sende ut invitasjon både til dere som er medlemmer og andre om et åpent medlemsmøte der fylkesstyret vil fortelle om partiet og partiets politikk.

 

Med gode partihilsener

Ole Kristian Fiksdal

Fylkesleder

 

Meld deg inn her

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: