Viser til Varingens utgave den 27. 04. 2016 i artikkelen «Nok nye sykehjem nå» vedrørende Agenda Kaupangs rapport og de 11 innkommende høringsuttalelser rundt fremtidens eldreomsorg i Nittedal. 

Nittedal Pensjonistpartis høringsforslag var, som nevnt i artikkelen, at det bør bygges nye boligsameier/bokollektiver for Nittedals pensjonister og uføretrygdede. Nittedal Pensjonistparti ønsker å gi noen ytterligere tilføyelser.

Nittedals befolkning øker med årene og antallet pensjonister øker tilsvarende. Vi blir mange som trenger kommunens hjelp etter hvert, på mange måter . For å møte denne utvikling ønsker Nittedal kommune som kjent at så mange som mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, med tilpasset pleie. Det er ikke alle som kan eller ønsker det.!!

Nittedal Pensjonistparti ønsker derfor å bidra til at det skapes nye bo-alternativer til de som ønsker det annerledes eller ikke klarer hverdagen lenger. Det kan skyldes ensomhet, utrygghet, uhensiktsmessige hus og leiligheter eller rett og slett et ønske om å bo sammen med andre i et trygt og godt felles miljø.  
I et slikt miljø får beboerne et fellesareal som kan benyttes til kafeteria, fellesrom for hyggelige sammenkomster med andre beboere eller pårørende, og ikke minst gi et utemiljø som kan gi inspirasjon og glede.
Dette gir en økt livskvalitet som igjen betyr at man kan utsette behovet for institusjonsplass med en del år fordi fellesskap gir trygghet og livsglede. Dette vil også bety mye for de pårørendes familier.

Tanken vår er at dette skal være et selvfinansierende prosjekt hvor hver enkelt beboer eier sin egen leilighet og betaler en husleie som skal dekke felleskostnadene til anlegget. Det vil være naturlig at fellesskapet danner sitt eget styre. Vi ønsker ikke at det bygges «luksuskollektiver», men nøkterne og enkle boliger til en rimelig pris for de som kjøper seg inn i fellesskapet.
Når vi vet at antallet pensjonister i Nittedal vil øke mye i årene som kommer ønsker Nittedal Pensjonistparti å bidra til at så mange som mulig kan nyte godt av dette prosjektet, og eventuelle påfølgende prosjekter. Dette tiltaket vil bety mye for mange i årene vi har foran oss.

Vi håper selvfølgelig at Nittedals pensjonister og øvrig befolkning, og ikke minst Nittedal Kommune vil støtte opp om tiltaket og bidra til at dette kan gjennomføres innen nær fremtid  
Husk Nittedal Pensjonistparti er ikke bare til for bygdas nåværende pensjonister men også for de som med årene blir bygdas nye pensjonister.

 

Nittedal pensjonistparti er blokkuavhengig og vil i alle saker arbeide for at ansvar, redelighet, rettferdighet, verdighet og fornuft skal ligge til grunn for vårt arbeid.
På dette fundamentet tar partiet mål av seg til å være en høylydt "vaktbikkje" i alle saker der kommunen eller andre saker tråkker på innbyggernes rettigheter og behov.

Kontaktinformasjon

 
Adresse:

Odd Øfstaas

Ørkyteveien 51
1481 Hagan

Telefon:

476 73 101

E-post:

 

Hjemmesider:

www.pensjonistpartiet.no/akershus/nittedal 

Innmeldingsskjema: Klikk her

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: