Utskrift
Kategori: - Nannestad blogg
Treff: 12823

 

PENSJONISTPARTIET TALER DE PÅRØRENDES SITUASJON

                                             

                                                      HVA MED MEG NÅ?              

hva med meg nå                                                      HVEM BRYR SEG?

 

 Pensjonist Partiet vil arbeide for at nære familiemedlemmer som utfører omsorg under sykdom, blir ivaretatt.  Det er ofte fokus bare på den syke. Pårørende som har et tungt omsorgsansvar i hjemmet, skal ha et tilstrekkelig og regelmessig avlastningstilbud for å ivareta egen helse. 

Pensjonist Partiet vil arbeide for at hjelpeapparatet sørger for temaer som veiledning, kunnskap, økonomiske spørsmål, krav og rettigheter blir belyst for å hjelpe de nærmeste rundt den syke. Pårørendeskole.  Pårørendesamtaler.   Rundt hver person med en diagnose er det mange som blir rammet av hverdagslige utfordringer.  Disse må ivaretas på en tilfredsstillende måte for å unngå utbrenthet, dårligere livskvalitet, fysiske og psykiske plager.