Våpenskjold1Pensjonistpartiet er nå i ferd med reorganisere virksomheten slik at vi kan tilpasse oss det nye kommunekartet der Sørum, Skedsmo og Fet kommuner er slått sammen til "Lillestrøm kommune".

Pensjonistpartiet har dermed opprettet eget kommuneparti; Pensjonistpartiet i Lillestrøm.

Styret i PP-Lillestrøm vil få ønske deg velkommen til hjemmesiden vår og velkommen som medlem i partiet.

Ved valget i 2019 vil PP-Lillestrøm arbeide hardt for å få inn minst 1 representant i det nye kommunestyret. Under finner du derfor programmet vi går til valg på i perioden 2019-2023. 

PP-Lillestrøm vil også støtte opp valget til nytt fylkesting for det nye storfylket Viken, Vi har derfor også satt inn en link til programmet for PP-Viken for samme periode.

 

Stem Pensjonistpartiet i 2019.

VI BRYR OSS

 

Her finner du programmet til PP-Lillestrøm

Her finner du kortversjonen av programmet for PP-Lillestrøm

Her finner du programmet til PP-Viken (Buskerud/Østfold/Akershus)

Her finner du innmeldingsskjema på nett.

Kontaktperson for Lillestrøm: 
Kaj Willumsen
 

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder i Akershus
479 10 758

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: