Leder: Petter Engebretsen; mob. 974 16 216;

Sagstien 10, 2070 Råholt

Nestleder: Hugo Aurdal, mob.922 86 132;

Tærudvn. 58, 2070 Råholt

Sekretær: Evelyn Engebretsen, mob. 974 16 216;

Sagstien 10, 2070 Råholt

Kasserer: Henning Opaker, mob. 97055237,

Nord Fuglerund, 2070 Råholt

Styremedlem: Berit Furulund; mob. 932 12 842,

Haugvn. 125, 2070 Råholt 

Styremedlem: Birger Meinhardt; mob. 90861 432;

Løytnant Møllersvei 12, 2080 Eidsvoll

Varamedlem 1: Magnar Trondsgård, mob. 909 21 905;

Mattisholtet 72, 2074 Eidsvoll verk  

Varamedlem 2: Turid Berg, mob. 986 49 548;

Gladbakkvn. 52, 2070 Råholt

Varamedlem 3: Frank Nyborg, mob. 913 55 948;

Nordlivn. 87, 2070 Råholt

I EUB lørdag 2. Februar har Roger Kristensen, ordførerkandidat fra SV, et lengre innlegg som  han kaller: ”Fakta og myter om eiendomsskatt”. Det han kaller fakta vil jeg heller kalle ”Fake News”.  I motsetning til hva SV hevder, betegnes det fra nærmest hele landet at eiendomsskatten er den mest Usosiale skatten som er innført.  At denne skatten er innført i en del kommuner i Norge mener jeg har flere årsaker. Den ene årsaken er stadig minkende overføringen fra Staten. Noen kommuner ”bygger seg også i hjel” på bl.a. unødvendige kulturhus, bare fordi nabokommunen har et.

Andre årsaker er grådige utbyggere med stadig tettere bebyggelse (blokker), stadig høyere bebyggelse (enda høyere blokker), færre parkeringsplasser (for disse tjener de ikke penger på) og feige politikere som ikke tør å styre utbyggingen, men som går utbyggeres vei og sier ”JA” til det meste. Dette gjelder både i Sundet og på Råholt i Eidsvoll kommune.

Torsdag 14. Februar skriver Helge Hellevang (partiet Rødt) at jeg i mitt tidligere innlegg lørdag 9.2 kom med faktafeil og halvsannheter.

For å ta det siste punktet hans først: Hvis Rødt Eidsvoll vurderer å gi meg et gratisabonnement til lokalavisene så tar jeg gjerne imot dette (da jeg er pensjonist) – under forutsetning at dette ikke belastes partistøtten og derigjennom skatt fra befolkningen. 

 Han viser i sitt innlegg til den massive støtten såkalte økonomieksperter har til eiendomsskatt og linker til disse. For meg og mange: Det er KUN disse ekspertene som betegner eiendomsskatten som rettferdig – IKKE de menneskene som må betale den rundt i Norges kommuner, samt foreninger som Huseiernes Landsforening. Skatten blir tvunget gjennom i kommunene pga minkende overføringer fra Staten og ikke minst investeringskåte Rådmenn og politikere.  Alt må skje samtidig, i stedt for å sette næring etter tæring.  Selv Rødt kan vel ikke si at eiendomsskatten er rettferdig hvis den tvinger innbyggere til å selge og forlate sitt livsverk (hus / eiendom) for å måtte flytte, nettopp pga denne skatten.  

I EUB den 2. februar har påtroppende ordførerkandidat i SV et innlegg om, fakta og myter om eiendomsskatt.

Hva som er myter i innlegget, er ikke så godt å forstå, men det må være at eiendomsskatten i snitt pr. husstand vil bli ca. kr 1000,- i året. Dette hadde nok vært spiselig for de fleste, men om det er regneferdigheten som er mangelfull, eller om det er et forsøk på å føre folk bak lyset, det vet vi ikke? Bare SV vet dette!

Siden innføring av eiendomsskatt er så sosialt som ordførerkandidaten skriver, så er det lagt inn noen tall for inntekt og noen tall for formue, kommer en innenfor denne kategorien så kan en få lov til å søke kommunen om fritak. Tror virkelig SV det er så koselig for folk å søke kommunen om dette?

Det eneste som vel er fakta i innlegget, er at Eidsvoll SV er det eneste partiet som har programfestet at de vil innføre eiendomsskatt i neste valgperiode.

Hvorfor vil rådmannen da innføre eiendomsskatt?

Eller kutte i eksisterende tilbud i kommunen.   

Det er mulig det er en for enkel tankegang, men jeg stiller spørsmål om hvorfor

Rådmannen i Eidsvoll kommune legger opp til et evt. budsjettforslag i EUB, UTEN eiendomsskatt, men med forslag på kutt i eksisterende tilbud til innbyggerne som uten unntak rammer de som har minst og er blant de svakeste i kommunen.

Forslaget om å selge Lundsjordet i 2017 for kr. 30 millioner – uten anbudsrunde - ble heldigvis stoppet av en våken Rune Storsve.

Nå i 2018 ble samme eiendom solgt for kr. 75 millioner. Altså en ”Bonus” på kr. 45 millioner som IKKE er tatt med i noe som helst budsjett, foreløpig.  

Posisjonen i Eidsvoll velger konsekvent å støtte utbyggerne i kommunen, til sterke protester fra naboer og lokalmiljø. Utviklingen i Eidsvoll, med områdereguleringer og detalj – reguleringer visker ut kommunens særegenheter og historie. I alle utbyggingssaker der areal står opp mot viktige hensyn til kulturminneverdier, naturverdier, friområder og bo kvalitet har posisjonen konsekvent støttet utbyggers ønske om økt areal. Over tid vil dette bygge ned

Kommunens særpreg.

Jeg er ikke i mot fremtiden og utbygging, men det må jo gå an å sette ned tempoet på utbyggingen noe. Alt må IKKE skje på en gang.

Her finner du alle opplysninger vi trenger å registrere deg til medlem hos Pensjonistpartiet,

og du kan sende det som e-post til  

 

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Pensjonistpartiet                                                                       

                                                                 

*) Må fylles ut (* i samsvar med Personopplysningsloven)

*) Etternavn: ......................................................................           

*) Fornavn: .........................................................................         

*) Adresse: .........................................................................             

*) Postnr. og -sted: .............................................................     

*) Kommune: ......................................................................         

*) E-post: ............................................................................              

*) Tlf./mobil: ........................................................................                    

Fødselsår (frivillig): .................

        

Svar sendes styreleder i PP Akershus som formidler din innmelding til det riktige lokalpartiet.

Vi ønsker deg velkommen som medlem. 

      

Ole Kristian Fiksdal

Leder PP-Akershus

 

 

Hovedpunkter fra leders innledning og etterfølgende debatt

 

*  PP har gått tilbake  både når det gjelder antall medlemmer (ca.1600 etter valget i 2017)

    og antall stemmer ved stortingsvalg  (0,4% ved valget i 2017) .

*  Vi blir flere eldre og makter ikke i knytte til oss yngre medlemmer.

*  Vi er for usynlige som parti.

*  Vi mangler frontfigurer/ledere som behersker mediene.

*  PP- Akershus har gjort en stor innsats bl. a. ved å:

PP-Akershus

PROTOKOLL                                                                                fra fylkesstyremøte den 15.06.18

 

Hvis det er noen som ønsker å få «slippen», altså

pensjonsutbetalingene tilbake i papirutgave i postkassen så kan de bare ringe:

800 30 300.

Man må kun oppgi fødsels- og person nr. over tlf. altså 11 siffer.

Mvh

Hugo Aurdal

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: