Velkommen til Pensjonistpartiet Viken Nord

SkjermbildeProgrammet for Pensjonistpartiet tar utgangspunkt i at vi skal føre en politikk som verner om et omsorgsfullt samfunn og verdige levekår for alle. Ut fra dette legger vi spesielt vekt på at

  • Alle har et trygt inntektsnivå som gir grunnlag for en verdig levestandard, uavhengig av offentlig bistand
  • omsorgstjenestenes kvalitet og innhold skal sikre den enkelte mulighet for et verdig tilbud
  • rettferdighet i pensjonsreformen med en lønnsregulering på likt nivå med de yrkesaktive blir en politisk forpliktelse
  • miljø- og klimapolitikken har et overordnet mål om ren luft, ren jord og rent vann
  • mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer ikke straffes men gis et effektivt behandlingstilbud

Foranstående lille utdrag av programmet er bare noen hovedsaker vi står for og vil gå inn for. Ikke bare for å ha noen fine ord på et papir, men som vi vil arbeide aktivt med i den kommende perioden.

På siden for PP-Viken vil du finne hele fylkesprogrammet samt utfyllende opplysninger om det som er aktuelt i Viken akkurat nå. Her vil du også finne innmeldingsopplysninger som du kan sende oss for å bli medlem i et partifellesskap som står for 

Ansvar - Respekt - Redelighet

Innmeldingen vil bli sendt over til det lokalpartiet du tilhører, og i løpet av kort tid vil du høre også fra dem.

Da vil jeg på forhånd få ønske deg velkommen som medlem.

 

 

Med vennlig hilsen fra PP-Viken Nord

Chr.Jensssen2

B. Christian Jenssen
Avdelingsleder for PP-Viken Nord

 

.

 

 .

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: