Velkommen til Bergen Pensjonistparti

Kontaktperson: Turid Krogh Sveen

E-post: p

Tlf: 047-99111234

Aktuelle datoer for Pensjonistpartiet i Bergen.

Årsmøte i Bergen 2020 

Det ble avholdt årsmøte for pensjonistpartiet i Bergen i Sandslihaugen 30  5254 Sandsli. 21. februar 2020. Følgende styre ble valgt:

 

Søkeresultater

Kartresultat

Leder Pp Bergen: Frank Bruland

Nestleder Pp Bergen: Helge Monsen

Styremedlem/bystyrerepresentant Turid Sveen

Styremedlem/Kasserer: Rolf Erik Søreide

Styremedlem/sekretær: Jorunn Tvedt

Styremedlem: Adele Nilsen

Styremedlem: Ellinor Farestveit

Styremedlem: Aud Gørbitz

Styremedlem: Tor Løland

Varamedlem: Karstein Birkeland

Varamedlem: Liv Remman

Varamedlem: Atle Sveen

Om Koronaviruset - oppdateringer direkte her:

https://www.bt.no/innenriks/i/3Jd0RL/koronautbruddet-direkte

Om oss:

Pensjonistpartiet ønsker å fremstå som et "generasjonsparti".

Navnet «Pensjonistpartiet» betyr ikke at det kun er adgang for den eldre generasjon.

Nei tvert i mot. Vi vil at alle, ung som gammel skal sørge for at vi klarer å ta vare på hverandre. Dette er viktigere enn noen gang med tanke på den utviklingen vi opplever i dagens samfunn ved internasjonalisering, utfasing av norske interesser og salg av nasjonalskattene våre som vann, strøm etc. De sosiale godene som det tok mange år å bygge opp i Norge er i ferd med å svinne bort for å tekkes internasjonale interesser.

Vi jobber med saker som i aller høyeste grad involverer både unge og gamle i samfunnet vårt.

For oss er det viktig at alle aldersgrupper konsentrerer seg om å ta vare på hverandre.

Besteforeldre vil etter all sannsynlighet alltid ha sine barn og barnebarn i tankene når de planlegger fremtiden.

Foreldre vil alltid gjøre det som er mulig for at barn og foreldrene skal ha det bra og kunne utvikle seg og familien i en sunn og god retning.

Barna vil etter hvert som årene går gjøre alt de kan for at hele familien skal ha det bra, uten å måtte ty til sosialhjelp selv om de er blitt syke eller gamle.

Pensjonistpartiet er et "generasjonsparti" som vil at alle skal ha et godt liv.

Dette er en del av det vi vil ha sterkt fokus på i vår oppbygging av Pensjonistpartiet nasjonalt og lokalt.

Sammen blir vi sterke! Velkommen som medlem hos oss!

https://www.facebook.com/Pensjonistpartiet-i-Bergen-491854458002175/

http://www.pensjonistpartiet.no/vestland/bergen.html

http://www.pensjonistpartiet.no/innmelding17.html…

----------------------------------------------------------------------------------
Medlemskontingent for 2020 150,- kr - kontonummer. 3416.18.00548
------------------------------------------------------------------------------------------------

En av de viktiske sakene vil vil kjempe for i tiden fremover er denne:

I 2011 mistet pensjonistene retten til å forhandle om egen pensjon.

Dette var da AP styrte landet. AP og H er i mot at pensjonistene skal ha forhandlingsrett.

Vi i Pensjonistpartiet krever forhandlingsrett og en slutt på underreguleringen av pensjonene våre.

Det blir verre og verre for landets pensjonister dersom vi ikke stopper denne utviklingen i fellesskap.

Vil du støtte oss i dette kravet?

Det haster med å vise at vi mener alvor.
Bli med på laget du også.
Dette angår alle nåværende og kommende pensjonister!

 

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: