Utskrift
Kategori: Sandefjord Blogg

Norge har langt flere fattige enn de 90 tusen myndighetene vil erkjenne at vi har i landet vårt. Legger vi EU`s grensesnitt til grunn vil vi ha rundt 400 tusen fattige i Norge.

Dessuten er lønnsnivået i Norge vesentlig høgere enn det de har i EU og det betyr i virkeligheten at vi burde justere for enda flere fattige i tillegg de 400 tusen, om vi velger å benytte EU`s målestokk for fattigdommen. Dessuten øker avstanden i lønn (pensjon) mellom arbeidstakere og pensjonister raskere etter som tiden går. Dette er hva populære politikere har stelt i stand etter som årene har gått. Dette beviser bare at pensjonistene ikke kan overlate politikken til yngre, men må være med der beslutninger tas! Pensjonistparti er ikke noe blindspor for alder gir innsikt. Pp`s Prinsipp og handlingsprogram viser at Pp er for alle som ønsker mer likt fordeling! Den menneskemengde i landet vårt som etter hvert havner i pensjonistens rekker må avfinne seg i å bli avspist og tilsidesatt, da oppdager de at som pensjonister er de blitt glemt av sitt gamle parti.

Pp`s Prinsipp og handlingsprogram for 2009 – 2013 foreslår rette på en del skjevheter i vårt nåværende samfunn, vi mangler bare stemmene til de som begynner å bli enige i at meget bør justeres i vårt nåværende samfunn. Vi ser at de store partiene er på jakt etter 16-åringer til sin medlemsmasse. Undertegnede og flere til må vel medgi at det var lite vi viste om politikk da vi selv var 16 år og at 16-åringenes påvirkning i politikken neppe vil rette opp skjevhetene som allerede er oppstått.

Pp programfester ikke bare likedeling for pensjonister, men for alle som ønsker mest mulig rettferdighet gjennom ett livsløp før de blir pensjonister. Pp driver ikke elitetenking men har altså ett politisk program for likedeling for alle gjennom hele livet.  Arbeiderpartiet slet i mange år for å komme til makten. Da de for første gang kom inn på Stortinget i 1903 sparket de mannen som ledet partiet til gjennombrudd og lot eliten holde ”stø kurs”. Nå er det pensjonistene som er blitt den store ”utømmelige krukke” med så søt honning at befolkningen med beste evne ikke oppdager hva som virkelig skjer! Med å spare inn 40 milliarder på pensjonistene gjennom noen år kan man vise hvor rikt Norge er. Gjeldsøkningen vokser nå raskt blant folk over 56 år og gjeldsslave-spøkelset har en faretruende økning blant våre minstepensjonister. Er du enig med synspunktene i programmet vårt er det opp til deg å velge vårt program uansett hvilke alder du er i.Jostein Johansen

Sandefjord Pensjonistparti

 


Her går fattigdomsgrensen

(Norge)

OECD-                   EU-

Skalaen                   skalaen

Enslig                        82000                    119000

Enslig forsørger    123000                    154000

- ” -  2 barn           164000                    190000

- ” -  3 barn           205000                    225000

2v + 1 barn           181000                    213000

2v + 2 barn           222000                    249000

2v + 3 barn           263000                    284000

2v + 4 barn           304000                    320000