Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner

Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før.
Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag.
Det er tragisk at man ikke har klart å rette opp pensjonsrettighetene på alle disse årene, men kjører på samme opplegg som diskriminerer det arbeid som kvinnen har gjort når de bygde opp landet.
Likhet, frihet og retten til ikke å bli diskriminert, er grunnleggende prinsipper i norsk og

Internasjonal rett.
Til tross for dette ser vi store forskjeller når det gjelder hva kvinner

får utbetalt i pensjon i forhold til menn
Årsaken er at kvinner historisk sett har innrettet seg i forhold til at ekteskap var kilden

til forsørgelse - mannen stod for pengeforsørgelsen, mens kvinnen tok seg av

omsorgsforsørgelsen.
Slik er det ikke lenger, og kvinner som i god tro innrettet seg

etter tradisjonelle kjønnsrollemønstre ender ofte som pensjonstapere


Det er for tiden om lag 930.000 alderspensjonister i Norge, et tall som ifølge NAV s prognoser vil passere 1 million i 2021.
Totalt er det vel 160 000 personer som er klassifisert som minstepensjonister, herav om lag 140 000 av disse er kvinner.

Det er flere satser for minstepensjon.
For enslige utgjør minstepensjonen nå ca 190 000 kroner i året.
For gifte og samboende der begge er minstepensjonister utgjør minstepensjon ca 170 000 kroner.
Dette er beløp som er så lave at man nå snakker om fattigdomsproblematikk.

Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid.
Dermed får de også lavere pensjonsopptjening.
Kvinner lever også lenger enn menn og trenger derfor minst like høy pensjon.
Å bli enke med kun en pensjon (attpåtil minstepensjon) – kan ende opp i en tøff økonomisk hverdag.
Tiden er nå inne for å løfte pensjonen kraftig opp slik at det er mulig å leve av trygden.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Start pensjonssparing her!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: