I forbindelse med valget i høst gikk Jan Tore Sanner ut i Aftenposten, dato

22. juli 2013, og lovet at om Høyre kom i regjeringsposisjon "vil vi redusere

skatten for de som fikk skatteøkning av Regjeringen i 2011.

Og for å gjennomføre det. lover de å legge omtrent 800 millioner på bordet. Og

han, som er Høyres finanspolitiske talsmann, mener han har god støtte i

Venstre, KrF og Frp for endringene. Videre peker han på at; alle de borgerlige

gikk inn for lavere skatt for pensjonistene, da vi behandlet dette i 2011.

Frp varslet en borgerlig kamp om økte lettelser og andre endringer: Pensjon

vil være en viktig sak for Frp, når vi setter oss ned etter valget for å forhandle

med de andre partiene. Vi er krystallklare på at norske pensjonister får

samme kjøpekraft justering som andre, og underreguleringen skal fjernes,

sier Robert Eriksson.

Som et tilsvar på det som stod i Aftenposten den 22., tok Robert Eriksson den

23. juli et oppgjør med Høyres fristelse til pensjonistene med noe han sa var

småtterier de kom med. Videre lister Fremskrittspartiets sosialpolitiske

talsmann Robert Eriksson opp hvor han mener og viser på at Høyre manglet

troverdighet når de lover å kutte skattene og bedre situasjonen for norske

pensjonister:

* Høyre har støttet de rødgrønne innskjerpelsene for pensjonistene

* Høyre gikk med på å øke trygdeavgiften for pensjonister fra 3 til 4%

* Høyre har støttet underreguleringen på 0,75% hvert år i forhold til lønns-

   inntekter, noe som svekker kjøpekraften for hvert år som går

* Høyre ønsker fortsatt en avkortning på 15% av grunnpensjonen

   for gifte og samboende. I det nye pensjonssystemet blir dette

   dobbelt urettferdig ved at det er de lavtlønte som får avkortningen.

Det har nå gått rundt 7 måneder siden valget i september. Vi har sett

at alle politiske lovnader som ble sluppet ut av sekken i valgets hete

på nytt er blitt glemt. Så snart valget var over, og seierherrene

struttet av glede, glemmer de alle "løse" valgløfter som ble gitt. Vi

får nå håpe at partiene som sitter i regjering får tilbake hukommelsen

og sier: aha; "det var jo det vi lovte. Nå må vi ta tak og holde det vi

lovte pensjonistene at de skulle få tilbake det som ble tatt fra dem i

2011. Det er her viktig å huske på at de fleste partiene stod bak

denne avkortningen av pensjonen. Og det kan være tungt å dra med

seg Venstre og KrF i denne saken. Det spørs om Høyre og

Arbeiderpartiet er like villige til å gå tilbake på avgjørelsen som

skjedde i 2011. Hadde det vært en privatperson som tok en del

av pensjonen til en privatperson, så hadde vedkommende blitt

arrestert.  På Stortinget gjelder ikke denne loven. Her kan de

skalte og valte med pensjonistene under dekke at det er

almennyttig. Er det ikke nå på tide at de som var med å bygge

opp dette flotte velferdslandet vi alle lever i, og bli behandlet

realt og med den respekt vi fortjener.

Svein Erik Jacobsen

Pensjonistpartiet

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: