Som barn lekte vi ofte ved strandkanten. En av lekene  gikk ut på hva vi gav bort og hva vi fikk igjen? Handa ble fylt innvendig med tørr sjøsand. Så kastet man sanden høyt til værs og lot vinden blåste vekk det meste og så snudde man handen i samme øyeblikk og fanget de sandkornene som til slutt landet på handbaken - det var det man fikk igjen - noen få sandkorn oppå handbaken!

 

Ikke visste vi at den gang at den samme leken ville vi oppleve om igjen senere i livet utøvd i meget større målestokk, bare med den forskjell at i stedet utføres leken med norske skatteborgers penger i ti-talls milliarder. Femten av de 27 EU-landene mange av de nye har mottatt såpass store overføringer at det over fem år tilsvarer mer enn 10 milliarder norske gave-kroner. Norge har hittil stått for 97 prosent av kvantumet for perioden 2004 til 2009.

 

Statssekretær Elisabeth Walaas syns vi får så meget igjen at det blir vanskelig å sette ord på det. Helt enig i det er undertegnede i at det er vanskelig å sette ord på det som staten sparer inn i sykehussektoren, eldreomsorgen og 25 kroner innspart på hver 100-lapp i lønnsoppgjøret til pensjonistene. Dette er før den virkelig store innsparingen staten foretar i Samordningsreformen når blir satt ut i livet!

 

Jostein Johansen

Sandefjord Pensjonistparti

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: