spaserstokk dame CASEtterlattepensjon eller ektefellepensjon
 
De fleste har vel ikke hørt om disse pensjonene en gang! Reglene er kompliserte, men går i korthet ut på: deler av pensjonsytelsen faller bort når en person dør og som derved kan overføres til tidligere eller nåværende ektefelle, eller begge på deling. Ikke alle får et brev i posten om at du får det ene eller det andre. Mange må finne ut av dette selv! Statens pensjonskasse (SPK) sier: "Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke søke om ektefellepensjon. Unntaket er dersom du dør før du blir pensjonist, og du arbeider i en stilling uten medlemskap i SPK". Pensjonen bortfaller når du fyller 67 år eller tar ut AFP fra en offentlig tjenestepensjonsordning eller etter AFP-tilskottsloven.
 
Etterlattepensjon fra Folketrygden er gjenlevendepensjon, og etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordninger, statlig eller privat, ofte kalles ektefellepensjon. Mange navn, men fellesnevneren er "etterlatteytelser". Ved pensjonsreformen i 2011 ble det bestemt at etterlatteytelser i folketrygden skulle behandles senere. Et ekspertutvalg ble nedsatt 2. oktober 2015. Utvalget leverte sin rapport 2. februar 2017. Saken er på høring til 1. juni 2017. Det vil ikke være overraskende om endringer i etterlatteytelser blir gjennomført før pensjonsreformen er evaulert (2018). Hva har ulike pensjonistforeninger gitt i sitt bidrag til høringer?
 
Hensikten med arbeidet til utvalget? Som for pensjonsreformen forøvrig - redusere utgiftene! Arbeid, egen inntekt og opptjening av egne pensjonsrettigheter skal være førstevalget. Dagens etterlattepensjon anbefales omgjort til en tidsbegrenset omstillingsstønad, med krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning. En utfasing av særreglene som kan gi forhøyet alderspensjon og i tillegg uføretrygd er også foreslått utfaset.
Hvor mange angår dette? Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2014 var 40 500 gjenlevende (personer som har status som enke, enkemann eller gjenlevende partner samt etterlatt samboer med felles barn). Statistikken omfatter aldersgruppen 20–66 år. Av disse var 76 prosent kvinner. I gjennomsnitt utgjør etterlattepensjonen et større beløp og gir også et større bidrag i kvinners totale inntekt, sammenlignet med menn. Følgende bør også bemerkes: Husholdninger hvor gjenlevende mor eller far er den eneste voksne med omsorg for barn opp til 17 år, er den gruppen med lavest inntekt med rundt 220 000 kroner per forbruksenhet.
 
Konklusjon: Er du under 55 år når tilfellet inntreffer så vil du få tre år på deg til å komme deg ut i arbeidslivet! Men reglene er komplisert.
 
Kristiansand Pensjonistparti

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.november 2017

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

Ex. LS

mandag  20.11.17

 

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no