Årsmøtet i Pensjonistpartiet i Trondheim avholdt 27.jan 2017.

Godt oppmøte og meget bra styring av debatten av møteleder Torstein Larsen(Orkdal).

Bra gjennomført og gode politiske debatter under årsmøtet.

P1000172

Styret i Pensjonistpartiet i Trondheim 2017

Funksjon Navn Adr. + mail. Telefon Tid
Leder Elizabeth Berg Moan

Kapt. Roosens vei 26b, 7020

90899221  1 år
Nestleder Morten kokaas

Ratesvingen 28a, 7038 Tr.h

93043111 2 år
Sekretær Annelise Gottås Øvre Bakklandet 39, 7013 Tr.h

73515609

90586048

 1 år
Kasserer Ernst Blix Madsen

Dalkantveien 22, 7045 Tr.h

92601333  1 år

Styre

medlem

Lars Hågen Esbensen

Stokkanhaugen 41, 7048 Tr.h

90155562 1 år

Styre

medlem

Per K. Pedersen Ankers gt. 5 7052 Tr.h 91139485 1 år

Styre

medlem

Grethe Lian

Ilsvikveien 21 b, 7018 Tr.h

40472802 2 år

Styre

medlem

Torbjørn Kvam

Bryns vei 11, 7011 Tr.h.

73532274

41223681

1år
         

Vara

Svein Otto Nilsen

Markaplassen 68, 7054 Tr.h.

91112470  1år
Vara Terje Wold

Stating. Dahls gt. 15, 7015 Tr.h.

90794242 1år
Vara Greta Flønes Kalvskinnsgt. 41, 7012 Tr.h

73534090

92892156

1år
Vara Børre Sigurd Thorsø Stating. Dahlsgt. 6, 7015 Tr.h 91836435 1år
                 

Valgkomite:

Formann Karl I. Fossmo

Jonsvannsv 10,7052 tr.h.

95757155  
  Nina Kokaas,

Ratesvingen 28a, 7038

99424039  
  Helge Nilsen

Byåsveien 151, 7021 Trh

72570246

99571620

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: