STYRE I PENSJONISTPARTIET I TRONDHEIM 2020

  Rolle

Navn

Ard. + mail.

Telefon

Tid

Leder

Elizabeth B. Moan

Kaptein Roosens vei 26b, 7020

90899221

2 år

Nest- leder

Morten Kokaas

Ratesvingen 28a, 7038

99043111

 1 år

Sekretær

Grethe Lian

Ilsvikveien 21b, 7018

40472802

95159018

 1 år

Kasserer

Ernst Blix Madsen

Dalkantvegen 22, 7045

92601333

 2 år

Styre

medlem

Arvid Gjerstad

Fjøsmesterveien 1 a 7046 Tr.h

92096058

 1 år

Styre

medlem

Solveig Sandsør

Carl Lønseths vei 4, 7058 Jakobsl

90660017

 1 år

Styre

medlem

Torbjørn Kvam

Bryns vei 11, 7018 Tr.h

73532274

41223681

 1 år

Styre

medlem

Tore Jensen

Hoeggvegen 18 e, 7036 Tr.h

95066442

 1 år

Styre

medlem

Terje Wold

Stating.Dahls gt. 15,7015

90794242

 1 år

1 Vara

Tove Gust

Markaplassen41, 7054 Ranheim

90183577

  1 år

Vara

Anne Liese Gottås

Øvre Bakklandet 39, 7013

73515609

90586048

 1 år

Vara

Bjarne Kråkvik

Waldemar Aunes vei 14b, 7027

92843351

  1 år

Bystyre

Gr.leder

Svein Otto Nilsen

Markaplassen 68, 7054

91112470

Valgkomite

Leder

 1 år

 1 år

Per Gunnar Ekvold

Kongens gt. 89, l.nr. 503 7012 Tr.h

93639934

 1 år

 

 

 

 

 

 

 

Kommunevalgprogram i Trondheim 2019 2023

Her finner du kommunevalgprogrammet i Trondheim 2019-2023.

Trykk på bildet så får du opp hele valgprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag har pensjonistpartiet i Trondheim (Svein Otto Nilsen, Greta Flønes, Elizabeth B Moan og Lars Esbensen) vært i Klæbu (markedsdag i Klæbu)for å bli kjent med våre nye medborgere i nye Trondheim. Klæbu’s ordfører kom også til oss. Fint vær og et flott sted.

Styret for Pensjonistpartiet i Trondheim 2019

Leder Elizabeth Berg Moan, 1 år 
Nestleder Morten Kokaas, 2 år
Sekretær Grethe Lian 2år
Kasserer Ernst Blix Madsen, 1 år

Styremedlem Lars Hågen Esbensen 1 år
Styremedlem Anneliese Gottås 1 år
Styremedlem Torbjørn Kvam, 1 år 
Styremedlem Terje Wold 1år
Styremedlem Gunnar A Johansen 2år
--------------------------------------------------
Vara: Lars Alstad 1 år
Vara: Greta Flønes 1år
Vara: Elsa Buraas 1år

Bystyregruppens repr. Svein Otto Nilsen

Nye styret i Pensjonistpartiet i Trondheim 2017. Fra venstre Torbjørn Kvam, Ernst Blix Madsen, Anneliese Gottås, Svein Otto Nilsen, Morten Kokaas, Grethe Lian. Elizabeth Berg Moan, Lars Hågen Esbensen og Per Konrad Pedersen.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: