Utskrift
Kategori: Malvik blogg
Treff: 97

ÏNNKALLING TIL ÅRSMØTE PENSJONISTPARTIET I MALVIK
Dato 5.02.2020 KL. 19.00 PÅ VIKHAMMER MOTELL.

motel 0

Program for Årsmøtet.
1. Åpning av møtet ved leder.
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og tellekorps.
4. Valg av to repr. til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av dagsorden
7. Leders innledningsforedrag med debatt.
8. Årsberetning v/leder
9. Regnskap med revisjonsberetning v/ Per Walseth
10. Budsjett
11. Behandle innkomne forslag
12. Valg
13. Valg av delegater til Fylkespartiets årsmøte

Forslag som ønskes behandles må være sendt leder 14 dgr før årsmøtet.