ÏNNKALLING TIL ÅRSMØTE PENSJONISTPARTIET I MALVIK
Dato 5.02.2020 KL. 19.00 PÅ VIKHAMMER MOTELL.

motel 0

Program for Årsmøtet.
1. Åpning av møtet ved leder.
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og tellekorps.
4. Valg av to repr. til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av dagsorden
7. Leders innledningsforedrag med debatt.
8. Årsberetning v/leder
9. Regnskap med revisjonsberetning v/ Per Walseth
10. Budsjett
11. Behandle innkomne forslag
12. Valg
13. Valg av delegater til Fylkespartiets årsmøte

Forslag som ønskes behandles må være sendt leder 14 dgr før årsmøtet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: