I går 2. mai deltok vi i paneldebatt, arrangert av arbeiderfestivalen i Hommelvik. Kun fem partier deltok av de 10 som stiller liste til kommunevalget i Malvik.  SV - AP -SP -Venstre og Pensjonistpartiet deltok.

Arbeiderfestivalendebatt

Vår representant tok for seg følgende i debatten:Tidligere varaordfører Per Walseth representerer nå Pensjonistpartiet - Takk for innbydelsen til Arbeiderfestivalen. Jeg har vært i Folkets Hus tidligere og hørte på Åge. Da stod jeg sammen med en tidligere Stortingsrepr. fra Hommelvik og sang Internasjonalen.  Han kikket på meg og sa:- Kandu den også ?

Pensjonistpartiet vil utjevne livsvilkår for alle norske borgere med jevne levekår for barn og unge, trygdede og eldre. Det går ikke bare på de eldre for oss, men hele spektret. Viktigste saker er kommunesammenslåing som ble initiert av Stortinget. Jeg peker ikke på Jan Tore Sanner. Malvik kommune bør sørge for at vi ufører de nødvendige tjenestene.

Den største frykten er å bli en del av Trondheim. Da risikerer vi at dyrkajorda langs fjorden forsvinner. 600 mål ble tatt bort på Charlottenlund. 

Jordvern er en av våre viktigste saker. Vi vet at vi har krav fra Stortinget om å dyrke opp mer. Det er et krav om nydyrking og vi må ikke med Norges fattige jordressurser si nei til nydyrking. Vi må sørge for mer matproduksjon.

Hvordan skal vi skape tjenester?

Jeg har vært involvet i økonomien i kommunen i mange år. Hvordan skal vi rette opp den tunge lånebelastningen? I 2017 vil lånebelastninga utgjøre 165 % av inntektene i kommunen. Vi må gå igjennom hele tjenestetilbudet i kommunen og se hvordan vi utfører tjenestene. Kan vi gjøre det billigere ?

Jeg snakker ikke om anbudsutsetting. Men vi må ha mulighet for å bygge ny skole i Hommelvik og ny ungdomsskole på Vikhammer og oppgradere Ytre Malvik Samfunnshus.

Det er ikke sikkert at renta vil være lav i framtida. Pensjonistpartiet er imot eiendomsskatt. Det er ingen bombe. Det er innført 2 promille idag. Rådmannen foreslo å øke denne til 4 promille, men ble nedstemt i kommunestyret.

Næringsutvikling er nevnt. Nyetablerere må få en ny og enklere veg enn idag.

Når det gjelder eldreomsorg mener vi at flere eldre idag kan være en ressurs for eldre og unge. Vi mener eldreomsorgen skal være mer brukerstyrt. Det er de eldres behov som skal dekkes. Vi skal ikke foretelle hvilke behov de har. Vi må se på renovasjonssystemet og henting av rask. Funksjonshemmede må idag trille rasket fram til henteplasser.

Det er trivelig å være her og at såpass mange som har møtt. Pensjonistpartiet har fått til en liste med erfarne deltakere. Vi har mye å bidra med.

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: