1. Per Walseth  67 år

 

2. Anne Grethe Thorstensen 49 år

 

 

3. Arve Ørsjødal 58 år

 

 4. Robert Barø 21 år

 

 

5.  Tone Wiig  55 år

               

 6.  Gunnar Lohse 65 år

 

 7.  Kirsti Hamre Nilsen 67 år

 

8.     Ivar Christian Andersskog 56 år             

 

9.  Terje Thun , 60 år

                                

10.  May Brit Olsen 46 år 

  

11.    Morten Wiig  60 år              

 

12 . Kåre Holm 79 år

                       

                             

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: