PENSJONISTPARTIET: Nyvalgt leder i lokallaget, Olav Halvor Megård (til venstre) og fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet,

Svein Otto Nilsen fra Trondheim

Olav Halvor Megård er den første lederen og han sier fjerning av eiendomsskatten står høyt på prioriteringslista. 

 

 

 

 

 

 

– Så vidt jeg vet er det bare Arbeiderpartiet i Holtålen som har ordførerkandidat og liste klar så for å sikre et politisk mangfold før høstens valg, har vi i kveld stiftet Pensjonistpartiet, sier Megård og utdyper at partiet er for folk flest og slettes ikke bare for pensjonister. Han går selv over i pensjonistenes rekker i løpet av året og har tidligere vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

Partipolitisk uavhengig

– Pensjonistpartiet er partipolitisk uavhengig og vi har medlemmer fra alle politiske retninger på lista sier den nyvalgte lederen.

Partiprogrammet er ennå ikke klart, men Megård røper at eiendomsskatten, trygdeoppgjørene og flere andre tiltak rettet inn mot lavinntektsgrupper, er blant sakene som vil komme øverst på lista. Særlig eiendomsskatten mener han er sosialt urettferdig og tar ingen som helst hensyn til familiens inntekt eller størrelse.

Stiftelsesmøtet kom ikke fram til posisjoneringene innad i partiet, men Megård sier partiets ordførerkandidat vil være klar i god tid før fristen, 1. april.

Besøk fra fylkespartiet

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen, var også tilstede på stiftelsesmøtet og er svært godt fornøyd med å få en avdeling i Holtålen.

– Det var et kjempefint møte og det er dette vi kaller nærdemokrati, altså at folk blir engasjert, sier utsendingen fra fylkespartiet og legger til en bekymring om at stadig færre engasjerer seg i politikken.

– Dette viser at Pensjonistpartiet sprer seg ut av Trondheimsgryta og fylkestingslista viser at vi nå har representanter fra de fleste kommunene, sier Nilsen.


Publisert: 

 

 

 


 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: