Fylkestingrepresentant Svein Otto Nilsen sammen med de tre øverste plassene på valglisten til Hitra Pensjonistparti; Per Ervik, Synnøve Aslaug Hanssen og Jan E. Handberg. I tillegg er Janne Elise Handberg på 10. plass representant for den yngre garde i PP.

Per på topp for Pensjonistpartiet tar fire nye år i kommunestyret

Hitra Pensjonistparti har avholdt årsmøte og nominasjonsmøte for kommunestyrevalget for neste fire-årsperiode. Kommunestyreveteranen Per Ervik troner ikke uventet på topp for neste fireårsperiode og har fått med seg 22 andre personer fra hele "nye" Hitra kommune. Per er kumulert på topp og partiets ordførerkandidat.

Stolt over tilliten

Det var et godt besøkt års- og nominasjonsmøte som ble avviklet mandag kveld. På grunn av stengte veier var det en del som måtte melde avbud, men Jan Egil Handberg forteller om et innholdsrikt møte der fylkestingrepresentant Svein Otto Nilsen hadde tatt turen utover for å gi sin hilsningstale til lokallaget og nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteen la fram sitt forslag som ble enstemmig valgt og med Per Ervik som eneste kumulerte kandidat på topp.

– Jeg er veldig stolt over tilliten partiet har gitt meg og synes jeg har fått med meg et solid lag som skal være med å bidra til å gjøre Hitra enda bedre i åra framover sier Per Ervik som håper mange vil støtte opp under partiet ved valget 9. september.

Hele lista for Hitra Pensjonistparti ble slik:

 1. Per Johannes Ervik, Hestvika
 2. Synnøve Aslaug Hanssen, Sandstad
 3. Jan Egil Handberg, Fillan
 4. Otto Jæger Lien, Melandsjø
 5. Inga Kristine Heggvik, Knarrlagsund
 6. Gunnar Ingolf Andresen, Fillan
 7. Willy Hitterdal, Ansnes
 8. Eli Coerin Buzzy-Donato, Sundlandet
 9. Terje Knutsen, Kvenvær
 10. Janne Elise Handberg, Fillan
 11. Otto Raum Eide, Kvenvær
 12. Inger Marie Sundgård, Fillan
 13. Edvard Meland Hjertås, Melandsjø
 14. Oddvar Berge, Sandstad
 15. Linn-Christin Jobotn, Ansnes
 16. Johan Harald Lervåg, Fillan
 17. Anna Mary Hestnes, Melandsjø
 18. Per Åstum, Sundlandet
 19. Gerd Signe M. B. Larsson, Kvenvær
 20. Harry Mellemsæther, Fillan
 21. Jorun H. Strømmen, Fillan
 22. Torbjørn Hauge, Dolmøy
 23. Kjell Sørvik, Sandstad

Har ditt lag hatt årsmøte husk å sende referat til Hitra24 på så vi får det med i avisa.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: