FYLKESSTYRET I TRØNDELAG 2018

ROLLE

NAVN

MAIL

TLF

PERIODE

Leder

Per Walseth

48254481

2 år

Nestleder

Kirsti Hamre Nilsen

95263382

1 år

Sekretær

Gunnar A Johansen

95159018

2 år

Styremedlem

Gunnar Andresen

41760840

1 år

Styremedlem

Bjarne Kråkvik

92843351

2 år

Styremedlem

Jan Stølen

 

2 år

Styremedlem

Svein Otto Nilsen

91112470

1 år

Regnskap

Ernst Blix Madsen

92601333

Avtale

1.vara

Synnøve A Hansen

48150457

1 år

2.vara

Mona Foss

90878493

1 år

3.vara

Robert Barø

45254849

1 år

 

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: