Navn

Mailadresse

Tlfnr

Leder

Per Brandt Walseth

48254481

Nestleder

Kirsti Hamre Nilsen

95263382

Kasserer

Ernst Blix Madsen

92601333

Styremedlem

Jan Handberg

 

Styremedlem

Ole Anders Holden

41603690

Styremedlem

Janicke Andresen

91824935

Styremedlem

Svein Otto Nilsen

91112470

Styremedlem

Cheneso Moumakwa

90044619

Styremedlem

Grethe Lian

40472802

1.vara

Johan Brevik

 

2.vara

Synnøve Hanssen

 

3.vara

Kari Næstvold

45243992

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: