Årsmøte for Trøndelag avholdes 15.02.2020 kl. 12.00 

Sted: Hornemannsgården, Trondheim Torv

Hornemansgaarden Trondheim

Saksliste for årsmøtet:

 • 1, Åpning ved leder
 • 2. Valg av møteleder
 • 3. Valg av protokollførere
 • 4. Valg av minst 2 representanter som skal underskrive på protokollen sammen med leder
 • 5. Godkjenning av Innkalling
 • 6. Godkjenning av dagsorden
 • 7. Godkjenning av delegatenes fullmakter
 • 8. Innledning til politisk debatt v/leder og/eller nestleder(ne)
 • 9. Årsberetning (Fylkesstyret har ikke stemmerett)
 • 10.Handlingsplan og politisk program
 • 11.Regnskap m/revisjonsberetning (Fylkesstyret har ikke stemmerett)
 • 12.Budsjett og fastsettelse av kontingent ut over landsmøtevedtatt minstekontingent.
 • 13.Innkomne forslag fra medlemmer og styret

14.Valg

Lagt ut den 3.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: