Utskrift
Kategori: Trøndelag blogg
Treff: 5071

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, vi er skuffet over at ikke pensjonister, uføre og trygdede er tilgodesett på noen måte.!

Avkortningen til gifte/samboere på 10 % er ikke fjernet, det er ekstremt skuffende. Dette er en urettferdig avkortning som skulle vært fjernet for lengst! At de eldre holder sammen til døden skiller dem, skal ikke straffes økonomisk!

Det er ikke lagt til rette for at underregulering 0.75 % av alderspensjonen skal bli fjernet. Denne underreguleringen må fjernes! Skuffelsen er stor når ikke alderspensjonister blir tilgodesett i statsbudsjettet for 2019.

Minstepensjonen har ikke blitt økt, dette er skammelig. Minstepensjonen skulle hatt en økning på 60-70 000 kr for å bruke Eu sin fattigdomsgrense som mal. Regjeringen er veldig «flinke» til å følge Eu i alt annet, men på dette området skal vi ha egne regler.

Ved å øke minstefradraget på inntekt så ville alle få nyte av dette og det vill bidratt til at de som har minst vil merke det mest. Statsbudsjettet for 2019 øker minstefradraget 2-3000 kr, denne må bli mye høyere.

Vi er veldig glad for at eldre -, pasient - og brukerombud er prioritert, dette vil være til hjelp for de som ikke får den behandlingen de skal ha og et godt hjelpemiddel for pårørende. Dette er dessverre en nødvendighet.

Valgløfter er brutt igjen og man har hatt 5 statsbudsjetter å gjøre noe med dette, og da er det kun vilje det står på. Det mangler vilje til å gi noe til de som har minst.

Søre Osen 08.10.2018.

Med vennlig hilsen

Tone Coucheron

Partileder