Utskrift
Kategori: Trøndelag blogg
Treff: 9888

Hovedstyret

Gratulere til alle de nyvalgte og gjenvalgt i Hovedstyret, dette blir veldig bra inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2019😀.

Hovedstyret


Leder: Tone J Coucheron
Pol. nestleder: Ingebjørg Godskesen
Org. Nestleder: Leif Wikstad
Sekretær: Knut Tveiten
Kasserer: Liv Remman
Styremedlem: Dagfinn Wiik
Styremedlem: Kirsti Hamre Nilsen
1. Vara Nina Bie 
2. Vara: Aud Edvinsson
3. Vara; Arne Hoem.