Hovedstyret

Gratulere til alle de nyvalgte og gjenvalgt i Hovedstyret, dette blir veldig bra inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2019😀.

Hovedstyret


Leder: Tone J Coucheron
Pol. nestleder: Ingebjørg Godskesen
Org. Nestleder: Leif Wikstad
Sekretær: Knut Tveiten
Kasserer: Liv Remman
Styremedlem: Dagfinn Wiik
Styremedlem: Kirsti Hamre Nilsen
1. Vara Nina Bie 
2. Vara: Aud Edvinsson
3. Vara; Arne Hoem.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: