Hovedstyret

Gratulere til alle de nyvalgte og gjenvalgt i Hovedstyret, dette blir veldig bra inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2019😀.

Hovedstyret


Leder: Tone J Coucheron
Pol. nestleder: Ingebjørg Godskesen
Org. Nestleder: Leif Wikstad
Sekretær: Knut Tveiten
Kasserer: Liv Remman
Styremedlem: Dagfinn Wiik
Styremedlem: Kirsti Hamre Nilsen
1. Vara Nina Bie 
2. Vara: Aud Edvinsson
3. Vara; Arne Hoem.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: