Utskrift
Kategori: Trøndelag blogg
Treff: 12388

 

Han kryper ikke på knærne for å overbevise velgerne, listetoppen for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag, Per Walseth (70). Men han vil ta i et tak for minstepensjonistene.

 

 

 

Han er snarere en rakrygga, høyreist malviking og tidligere Høyre-mann.

Likevel, når han reiser seg etter intervjuet ser ikke knærne helt gode ut, kanskje smerter de noe. – Det er nok idretten, først og fremst handballen, som tok knekken på knærne mine. Men som du ser klarer jeg å reise meg, og det samme skal Pensjonistpartiet gjøre ved valget. Vi er svært mange, og sammen er vi sterke. Vi har svært mye sammen å kjempe for, som er til gangs både for pensjonister, arbeidsfolk, barn og unge, og ikke minst hele nasjonen. Vi har lang erfaring, vi vet hvor skoen trykker og hva målene er, og hva som er veien fram for dette landet, også i Sør–Trøndelag, sier Walseth.

Bygutt fra Byåsen

Det finnes knapt en stemmeberettiget malviking som ikke kjenner denne mannen. Han har lang fartstid i lokalpolitikken som i idretten, mest handball. Han er en lagspiller, og mener det er en viktig evne også å ta med seg inn i politikken. – Jeg har spilt handball på øverste nivå, for Rapp, ving og froskeskytter. Jeg er lang «sjø». Det var også fotball, jeg var keeper for Brage. Ja, jeg har vært i flere klubber. Jeg har vært aktiv i idretten nær sagt hele livet. Kan som eksempel nevne at jeg i 1999 startet Vikhammer Håndballklubb, guttehandball. I dag spiller de i 2.divisjonen, og slo denne uke Stjørdals/Blink stort. Var der og så kampen. Har også ledet Malvik I.L.

Jordvern viktig

Opprinnelig bygutt fra Byåsen, oppvokst på gård, som etterhvert ble spist av utvikling og boligvekst. – Pensjonistpartiet er helt tydelig på hvor viktig jordvern er. Vi må ha mat til de som kommer etter oss. I Trøndelag er det Trondheim som går foran i det å bygge ned dyrkajord. Her ligger også forklaringa på mitt nei i spørsmålet om kommunesammenslåing av Malvik og Trondheim. I Malvik har vi vært flinke i vernet av matjorda. Pensjonistpartiet går for et strengt jordvern. Vi må ha arealer å dyrke mat på. Her ligger mye av årsaken til at jeg forlot Høyre. Det vil si, han forlot et Høyre han hadde tjent i flere tiår. Sågar var han varaordfører i Malvik i perioden 2003 til 2007, ja i perioden Malvik hadde en stjørdaling som ordfører, Gudmund Olav Beitland.

Verken rødt eller blått

Så er det ofte slik da, engang aktiv politiker, alltid politiker, og da passet det bra med Pensjonistpartiet for pensjonisten, ikke minst også fordi her var det rom for å prege partiets politikk.

Hvorfor skal unge velgere stemme på Pensjonistpartiet?

– Pensjonistpartiet er verken rødt eller blått. Partiet har med seg folk med livserfaring ikke minst politisk erfaring, som gjør at vi er et parti for såvel eldre som unge velgere.

– Hvilke saker snakker vi om da?

– Det første er at vi vil fjerne eiendomsskatten på privatbolig. Så er det at vi skal bygge nok boliger med et prisnivå slik at også unge borgere, også med nedsatt funksjonsnivå får en mulighet til egen bolig. Her blir toppkandidaten ivrig og og vil gjerne referere høyt fra partiprogrammet.

– Vi vil ha gratis barnehage og skolefritidsordning for alle. Vi vil fjerne kontantstøtten, og barnetrygden skal reguleres etter familiens inntekt. Det er urettferdig at en familie med dobbelt inntekt, med både mor og far som jobber, får samme barnetrygd som i en familie med en lønnsinntekt.

Du snakker om programmet til Pensjonistpartiet her?

– Vi favner selvsagt ikke bare pensjonister. Men ok, den viktigste saken for oss ved dette valget er å endre pensjons–og uførereformen innført i 2011, slik at mottakere av pensjon får den samme lønnsutviklinga som yrkesaktive, og ikke den underreguleringa som vi ser i dag. Minstepensjonister i Norge i dag ligger langt under det som er EU sin fattigdomsgrense. Dette er ikke noe å være stolte av, her forlanger vi en endring og et løft.

Vil ha bort eiendomsskatt

Politikeren nevner også eiendomsskatten i denne sammenhengen, for også minstepensjonister har bolig.

– Eiendomsskatten er den mest usosiale skatten som finnes. Den må bort. Klarer vi ikke å fjerne den, så må den i det minste reguleres etter huseiers inntekt, sier Walseth. Her legger han til at han sjøl som innbygger i Malvik ikke har problemer med eiendomsskatten.

– Hva har den tidligere bankmannen og politikeren gjennom store deler av sitt voksenliv utbetalt i pensjon pr måned sammenlignet med en minstepensjonist?

– Jeg har utbetalt 30 000 i måneden, mens en minstepensjonist får utbetalt omtrent 13 000. Her må politikerne, samfunnet, løfte minstepensjonen, sier listetoppen i Pensjonistpartiet i Sør Trøndelag. Siden han her nevner eiendomsskatten, skylder vi han å nevne at Walseth er meget klar over at stjørdalingene ikke har eiendomsskatt.

– Vi er på tampen her senior Walseth, kanskje mye du ikke har fått sagt?

– Ja, men jeg må få si det er flere utviklingstrekk i tiden vi i partiet ikke liker, og det er disse nærreformene rikspolitikerne trer nedover hodene våre, politireform, nedlegging av lensmannskontor, sentralisering og nedlegging av sykehus. Ja, forsvaret gjør de også noe med som jeg ikke liker. De legger ned på flystasjonen på Andøya. Jeg tror folk flest blir usikre, engstelige ved slike reformer. Vi vil ikke ha disse reformene, sier Per Walseth i farta i valgkampen.