Den rutinerte malvikpolitikeren har hatt en rask karriere i sitt nye parti. Foran kommunevalget i september i fjor overrasket Per Walseth mange med å etablere Pensjonistpartiet i Malvik.

Kommunevalget ga partiet en plass i kommunestyret. Og på fylkesårsmøtet i vinter ble Walseth valgt som ny leder, et verv han nå overlater til fylkespartiets nestleder.

 

Motkandidat

Pensjonistpartiet har lokallag i mange av landets fylker. Men størst engasjement og flest medlemmer er det i Akershus, Hedmark og Trøndelag.

– Det ble stilt motkandidat fra Akershus og Hedmark til ledervervet, men jeg fikk stemmene til 59 av de 83 delegatene på landsmøtet. Nå vil jeg bruke en arbeidsdag i uka på partikontoret i Trondheim på oppgaven som partiets leder, sier Per Walseth.

Lister i alle fylker

– Vi har ambisjoner om å stille lister i alle landets fylker til stortingsvalget neste høst. Den saken Pensjonistpartiet vil sette øverst og fronte i den kommende valgkampen er pensjonssystemet. Det er enslige minstepensjonister som kommer aller dårligst ut i oppgjøret i år, men dette er en sak som gjelder både minstepensjonistene og alle andre med pensjon, sier en kampklar Per Walseth.

– Det var Arbeiderpartiet som innførte systemet der pensjonistene trekkes 0,75 prosent i forhold til lønnsoppgjørene. Det vil for mange utgjøre mye penger i løpet av årene med pensjon. FrP lovte at de skulle fjerne denne ordningen dersom de kom i regjering, men ingen ting har skjedd etter at vi fikk en regjering med FrP og Høyre, sier Per Walseth.

Det nye styret

Som leder i Pensjonistpartiet etterfølger Walseth Einar Lonstad fra Oslo, som har vært leder i partiet de siste fem årene.

Med seg i styret fikk han Tone Lise Kvernlien (Oppland), Nordahl Torstensen (Rogaland), Liv Remman (Rogaland), Gjert-Are Valberg (Nordland), Ruth Hoel (Sør-Trøndelag) og Torgrim Nordgarden (Vest-Agder).

Varamedlemmer ble Rune Sørli (Hedmark), Dagfinn Wiik (Møre og Romsdal) og Per Larsen (Oppland).

I lokalpolitikken har Per Walseth representert både Malviklista og Høyre, før han i fjor valgte å stille som frontkandidat for Pensjonistpartiet i Malvik. Han satt som varaordfører i perioden fra 2003 til 2007, da Høyres Gudmund Beitland var ordfører i den borgerlige koalisjonen som ved det valget fikk flertall i kommunestyret.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: