PROGRAM

PensjonistPartiet

Kommunestyrevalget i Sandnes

14.SEPTEMBER 2015

 

valgbilde 2015 

Jakob I Grude, 1. kandidat

Liv J.M. Remman, 2. kandidat

Roald A. Lende, 3. kandidat

 

ET LØFTE GITT, ER ET LØFTE HOLDT.

 

Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig livssituasjon for eldre – trygdede – barn – funksjonshemmede - samt unge i Norge.

 

Vi vil bl. a. arbeide aktivt for ………

Helse og omsorg:         

* å fortsette arbeidet med heildøgns sykehjemsplasser.

* å støtte opp om våre eldresentre.

* flere PU-boliger.

* å styrke avlastningstjenesten.

* gratis trygghetsalarm til alle med inntekt under 4G.

* å styrke psykiatritjenesten.

* at funksjonshemmede blir ansatt i off. forvaltning og private bedrifter, og på lik linje med andre stillingssøkere. Det bør legges til rette for deltidsstillinger med støtte fra folketrygden.

* å støtte frivillige organisasjoner.

Barnehager, skoler og oppvekst:

* full barnehagedekning.

* å styrke barnevernet.

* at skoler og SFO prioriteres

* å opprettholde ungdomstilbudet L54.

* at det satses sterkere på forebyggende tiltak mot rusmisbruk og et mer restriktivt behandlingstilbud.

* sterkere støtte til idrettslivet i Sandnes.

Samferdsel:

* bru over Gandsfjorden inkl. tunnel Aspervika – Vatne.

* ferjeforbindelsen over Høgsfjord (Lauvik – Oanes) opprettholdes.

* E39 som firefelts til Ålgård.

* bybane på «gummihjul» (over Smeaheia, ikke gjennom Strandgata).

* gjenåpning av Ålgårdsbanen.

* nei til bompenger.

 

Natur og friluftsliv            

* at nåværende grense for Sandnesmarkå opprettholdes. 

 

Sentrumsutvikling:            

* å verne om bomiljøet.    

* at en ikke godtar parkeringsanlegg under Øglændsparken.

* å øke fremkommelighet/tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede med hensyn til kultur- og sentrumsaktiviteter.

* park på Ruten.

 

Kommuneforvaltning:

* å effektivisere forvaltningen/saksbehandlingen i kommunen.

* et mer forpliktende interkommunalt samarbeid.

* å prioritere vern av matjord.

 

Vi går bl. a. imot ……..

* innføring av eiendomsskatt.

* liberalisering av alkoholpolitikken

* ny kommunestruktur; d. v. s. vi vil opprettholde nåværende kommunegrenser.

* tvangssammenslåing av kommuner. 

 

Stem

PensjonistPartiet

VERDIGHET –TRYGGHET – RESPEKT

Vil du vite mer om Pensjonistpartiet, gå inn på internett:

http://www.pensjonistpartiet.no

Facebook:Sandnes Pensjonistparti

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: