PensjonistPartiet i Sandnes' politiske verv
I valgperioden 2016-21.
 
 
Roald A. Lende: Medlem i Jakob J. og Lars Øglænds fond for Sandnes bys vel, for perioden 2016 - 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PensjonistPartiet i Sandnes' politiske verv
I valgperioden 2011-15.

(Pr. 03/11-11 .)

Under endring

 

Bystyre                                      . Medlem/gruppeleder Roald A. Lende
. 1. vara. Jakob I. Grude
  2." Suzanne Bollie
  3." Jostein Asheim
  4." Ivar G.Vølstad
Formannskap
1. vara. for(Frp) Roald A. Lende
Utvalg for helse- og sosialtjenester Medlem Roald A. Lende
1. vara. Jakob I. Grude
2. " Odd R. Gausel
3. " Judith Grude
Utvalg for kultur og oppvekst
Medlem
Suzanne Bollie
  1. vara.
Steinar K. Lima
  2. "
Jostein Asheim
  3. "

Bjørg Jørgensen
Kommuneplankomitéen
Medlem
Jakob I. Grude
  1. vara.
Jostein Asheim
  2. "
Suzanne Bollie
  3. "
Ivar G. Vølstad
Valgnemnd
Medlem
Roald A. Lende
  Pers. vara
Jakob I. Grude
Utv. for utredning av parlamentarisme Medlem Roald A. Lende
  Varam. Jakob I. Grude
     
Valgstyre for 2011 - 2015
Medlem
Roald A. Lende
  1. vara.
Jakob I. Grude
  2 Vara.
Suzanne Bollie
     
Utv. for tekniske Saker:
2. Vara (for Frp)
Steinar K. Lima
Bevillingskontrollen: 1. Vara. (for Frp) Roald A. Lende
Overformynderiet: Medlem Jostein Asheim
Militær skjønnsnemnd Pers.vara. (for AP) Odd R. Gausel
Militær skjønnsnemnd for luftfartøy Medlem Odd R. Gausel
" Pers.vara Jone Klingsheim
Brannvesenet i sør-Rogaland IKS -repr.skapet medlem Jakob I. Grude
Renovasjonen IKS- reps.skapet Pers.vara.(for SP) Jan V. Gausel
Lyse Energi- bedriftsforsamlingen Medlem Jan G. Iversen
" pers.vara. Jostein Asheim
Jæren friluftsråd Medlem Ivar G. Vølstad
" Pers.vara. Jan V. Gausel
Sandnes Eldreråd Medlem Suzanne Bollie
Sandnes Parkering KF: Pers. Vara Odd R. Gausel
Stiftelsen Rogaland Arboret: 1 Vara Ivar Vølstad


Søskenparet Bertha og Reiar Gausels

legat:

Styreleder Odd R. Gausel
Gansfjord Eldresenter: Medlem i styre Jakob I. Grude
Stiftelsen Mossiges Minde: Medlem i styre Roald A. Lende
Stiftelsen Solbakken: Leder Roald A. Lende
  Pers.vara. Suzanne Bollie
Bydelsutvalg    
Trones/Sentrum bydelsutvalg
Medlem
Suzanne Bollie
  1. vara.
Jan G. Iversen
  2. "
Roald A. Lende
 
Lura bydelsutvalg
1. Vara (for frp)
Bjørg Jørgensen
Stangeland bydelsutvalg Medlem Jakob I. Grude
1. Vara
Judith Grude
  2. Vara Odd R. Gausel
Bogafjell bydelsutv 1. Vara (for frp) Ivar Simonsen
Samarbeidsutv. Trones skole Medlem Suzanne Bollie
Samarbeidsutv. Varatun barnehage Medlem Suzanne Bollie
Samarbeidsutv. Brueland barnehage Medlem Steinar K. Lima
Samarbeidsutv. Porsholen skole Medlem Bjørg Jørgensen
Samarbeidsutv. Myklaberget Barnehage
Medlem Bjørg Jørgensen
Interkom. kulturråd for Nord-Jæren Pers. vara Suzanne Bollie

Jakob J. og Lars Øglænds fond

for Sandnes bys vel

Leder Roald A. Lende
Ad hoc utvalget Medlem Roald A. Lende
  Pers. Vara Jakob. I. Grude
Meddommere tingretten Medlem Steinar K. Lima
   "  Ivar G.Vølstad

 

 " Jan V. Gausel
   " Liv Remman
Gulating Lagmannsrett Medlem Jakob I. Grude
  Medlem Jone Klingsheim
Medlemmer i stemmestyrene i Sandnes    
Bogafjell Medlem Steinar K. Lima
" Medlem Odd Reidar Gausel
Riska Medlem Jakob I. Grude
Figgjo Medlem Ivar Vølstad
Ganddal Medlem Roald A. Lende
Malmin Medlem Roald A. Lende
Stangeland medlem Bjørg Jørgensen
Trones/Sentrum Medlem Suzanne Bollie
Austrått Medlem Jan G. Iversen
 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: