Har du lyst til å bli medlem av PensjonistPartiet i Sandnes?

Vi trenger flere medlemmer (kvinner og menn), både de som kan tenke seg å gjøre en innsats for våre hjertesaker eller bare passivt medlemskap, er hjertelig velkomne. (Alder spiller ingen rolle.)

 

Medlemskontigent kr. 150,-

 

meneske_i_sentrum

For mer informasjon, ta kontakt med vår sekretær,
Liv J.Remman: Mob. 48130592 e-mail
eller andre i styret.

 

 

Kto.nr. 3250 22 45030

 

PensjonistPartiet i Sandnes,  

Helse – velferd  - omsorg

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: