Klippet fra Sandnesposten

 

Til Sandnes' velgere

Topp-trio: Thore Håland er listekandidat nummer to. Liv J. Rennan topper listen, mens rutinerte Roald A. Lende står som nummer tre. Foto: Privat
TOPP-TRIO: THORE HÅLAND ER LISTEKANDIDAT NUMMER TO.
LIV J. RENNAN TOPPER LISTEN,
MENS RUTINERTE ROALD A. LENDE STÅR SOM NUMMER TRE.
FOTO: PRIVAT
Da er det bare få uker til nytt kommune- og fylkestingsvalg, og i den anledning ønsker jeg å komme med noen ord, til dere velgere.

Valg 2019

1.-kandidat Pensjonistpartiet Sandnes

Alle partiene i vår kommune har gode program, med hver sine kjernesaker, og vi, Pensjonistpartiet, er ikke dårligere i så måte. Vi kjemper om plass i bystyret, alle sammen, om å få lov til å arbeide med å få til en god kommune å bo i. Derfor har også Pensjonistpartiet et ønske, igjen å være en del av dette. Vi falt ut av bystyret for fire år siden, etter mangeårig tilstedeværelse, og har et inderlig ønske at velgerne i år gir oss tillit til å være en del av dette gode selskap. Vi må også få ønske innbyggerne i Forsand velkommen inn i Sandnes kommune, og håper også på tillit fra den delen av vår kommune.

Vi er heldige å ha med Thore Håland derfra som vår 2.-kandidat på lista. Nevner også at tidligere, mangeårige bystyrerepresentant Roald Lende, er vår 3. representant. Vårt partis fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og verdig livssituasjon, for eldre – trygdede – barn – mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt unge, i Norge. Vi legger ikke skjul på at våre kjernesaker dreier seg mest om de eldres og de svakeste sitt ve og vel, men vi legger også vekt på at den yngre generasjonen skal ha gode oppvekstvilkår.

Ikke la dere lure av partinavnet vårt, Pensjonistpartiet, for:

Vi ønsker sterkt at det skal være gode vilkår på våre skoler, og at elevene skal få tilstrekkelig opplæring i gode miljøer, ved alle skolene i vår kommune. Etter en periode i SU ved Ganddal skole, ser jeg behovet for flere midler slik at det skal være mulighet for en mer romslig økonomi for å ivareta gode undervisningsvilkår. Det er knappe ressurser, og Pensjonistpartiet ønsker at det skal være bedre økonomi i skolesektoren generelt. Det vil gi større forutsigbarhet, og trygghet for skoleledelsen til å få til en forsvarlig undervisning til alle elevene, med tanke på nødvendig lærerkapasitet, materiell til skolen, og at alle elevene blir godt tatt vare på.

Vi ønsker også at idrettsmiljøene i kommunen skal få mer av «kaka», både til nybygg, utvidelser, og vedlikehold av sine idrettsanlegg. Behovet er stort, og i Ganddal bydel, hvor jeg bor, er kapasiteten allerede sprengt. Pensjonistpartiet ønsker en fortgang i dette arbeidet slik at ALLE barn skal kunne få være med i disse aktivitetene, både de som er flinke, og de som er litt mindre flinke, dvs. å tilrettelegge anleggene slik at alle skal ha samme muligheten til å utvikle glede og mestringsfølelse over å få være en del av den idretten de er med i. Vi trenger dette NÅ! «En sunn sjel i et sunt legeme», som gir friske og glade barn, som da får et godt grunnlag, til sine valg senere i livet. Slik som teknologien nå har utviklet seg, er det mer og mer stillesitting blant barn og unge, ja kanskje oss voksne også. PC, nettbrett, iPad og hva nå alt heter, gir ikke bare viten og kunnskap, men også en «latere» kropp. Derfor er det viktig med gode og store nok idrettsanlegg, i hele kommunen.

Vi har også et ønske om å jobbe med «Det Blå Bånd», natursti/kanaler, som strekker seg fra Vågen i Sandnes og ender opp i Ims. Tenk hvilket naturområde det kan bli, for barnefamilier og andre. Personlig ser jeg for meg et godt opplegg, gjerne med flere «poster» underveis langs dette vann/grøntområdet, som gir mulighet til aktivt bruk av området, med kanoturer, samt en godt tilgjengelig tur/opplevelsessti, parallelt med kanalen. Vi må ta vare på slike områder, og ikke bare bygge ut, med betong og asfalt. Vi kan få det til, om vi bare vil!

Dette er bare noe av det vi brenner for, i Pensjonistpartiet, for å vise at det ikke bare er «rullator-generasjonen» vi jobber aktivt for. En trenger vel ikke være bonde for å stemme Senterpartiet? Igjen, ikke la dere lure av PARTINAVNET!

Programmet vårt inneholder også mange andre saker, som f.eks. at vi er imot bompengeordningen, eiendomsskatt m.m.

Til slutt: Pensjonistpartiet kan IKKE LOVE:

At bompengene forsvinner umiddelbart, etter valget.

At skolene og idretten får sine tiltrengte midler, umiddelbart etter valget.

At forholdene blir bedre på sykehjemmene, med kokk på alle sykehjem og mat laget på eget kjøkken, umiddelbart etter valget.

At alle våre saker blir tatt til følge umiddelbart etter valget.

Men Pensjonistpartiet KAN LOVE at vi vil gjøre det vi kan, om vi får velgernes tillit, for å støtte opp om de sakene som opptar oss i Pensjonistpartiet, og folk flest i vår kommune, for å bedre og trygge innbyggernes levevilkår. Vi KAN LOVE at vi vil bidra til at folkets røst blir hørt!

En av våre viktige paroler er: Et løfte gitt, er et løfte holdt!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: