NOMINASJON 
Sandnes Pensjonistparti har tirsdag 20 nov. kveld avholdt sitt nominasjonsmøte og komiteens forslag ble enstemmig godkjent.
De tre første kandidatene ble kumulert, de to neste i prioritert rekkefølge og deretter i alfabetisk rekkefølge.

Valgbilde 2019

 

Nr. 1: Liv J. Remman Kumulert(1954) Ganddal
Nr. 2: Thore Håland Kumulert(1966) Forsand)
Nr. 3: Roald A. Lende (1938) Sentrum

Nr. 4: Njål Vigesdal prioritert(1946) Sentrum
Nr. 5: Leif M. Thu prioritert(1954) Hana

Nr. 6: Lidia Bryzgalova alfabetesk(1940) Gandal
Nr. 7: Odd R. Gausel    "  (1949) Sentrum
Nr. 8: Elsa Hansen       "(1943) Austråt
Nr. 9: Arne Lende         "(1939) Gandal
Nr. 10: Steinar K. Lima "(1938) Sandved
Nr. 11: Anne Lise Sletten "(1944) Austråt
Nr. 12: Arnold R. V. Stene" (1956) Stangeland
Nr. 13: Bodhild Thu (1954) " Hana
Nr. 14: Ivar G. Vølstad    " (1944) Austråt

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: