ÅPENT MEDLEMSMØTE, ONSDAG 3. MAI, KL. 18.00                               I SKEIANETUNET ELDRESENTER

Velkommen                                                                                                                           Lokallagsleder Roald A. Lende, åpner møtet og vil gi en kort informasjon om status pr. d. d. i lokallaget. I tillegg om forberedelser til kommende stortings-valg, mandag 11. september.

Nestleder og kasserer Liv J. Remman supplerer med siste nytt fra partiet på landsbasis. (Liv er og har vært kasserer i hovedstyret i flere år.)                                                                                    

Litt om historien til skolene i Sandnes                                                                               Njål Vigesdal fra Sandnes Historielag vil ha et miniforedrag basert på den gamle skoleprotokollen 1890 – 92. I tillegg vil han fortelle litt om utviklingen av skolen ellers i Sandnes fra ca. 1860 og fremover. 

Politisk diskusjon                                                                                                             Her vil det bli anledning til en politisk diskusjon om hvordan PP skal profilere seg i kommende stortingsvalg.

Bli kjent med noen av kandidatene til stortingsvalget                                           Flere av disse vil være tilstede og være tilgjengelig for en prat.                              Flg. fra PP Sandnes  er på valglisten: Liv J. Remman, Odd R. Gausel, Arne Lende, Roald A. Lende, Anna C. Steen, Njål Vigesdal og Ivar G. Vølstad.

PS                                                                                                                                           Det blir servert kaffe / te med noe attåt.

VI I STYRET I PENSJONISTPARTIET I SANDNES, ØNSKER DERE ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Hjemmeside: www.pensjonistpartiet                                              Facebook: SandnesPensjonistparti                                                                           Mob.tlf.: Roald 906 62862 eller Liv 48130592

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: