Pensjonistpartiet i Sandnes har avholdt sitt årsmøte, 24. januar på Skeianetunet Eldresenter,                                    

  og det nyvalgte styret ble, som følger:

Leder..................: Roald A. Lende

Nestleder/kasserer: Liv J. Remman

Sekretær.............: Anna C. B. Steen

Styremedlem.......: Ivar G. Vølstad

Styremedlem.......: Arne Lende

1. varamedl.........: Leif M. Thu

2.       "      ........ : Lidia Bryzgalova 

3.       "      ........ : Odd R. Gausel

Revisor: Steinar K. Lima

Ref. vedlagte foto: Fra v.: Ivar G. Vølstad, Liv J. Remman, Roald A. Lende, Anna C. B. Steen og Arne Lende

årsmøte 2017

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: