DSC04677

Sandnes PP avholdt i kveld sitt årsmøte, og her et bilde av det nyvalgte styret:
Foran fra v.: Nestleder Roald A. Lende og leder Jakob I. Grude.
Bak fra v.: 2. varamedl. Lidia Bryzgalova, styremedl. Ivar G. Vølstad, sekretær Anna C. B. Steen,
1. varamedl. Leif M. Thu, kasserer Liv J. Remman og 3. varamedl. Arne Lende.

PensjonistPartiet

i Sandnes

KOMMUNEVALGET 14.SEPTEMBER 2015

 

valgbilde 2015 

 

 

Jakob I Grude, 1. kandidat

Liv J.M. Remman, 2. kandidat

Roald A. Lende, 3. kandidat

 

ET LØFTE GITT, ER ET LØFTE HOLDT.

PROGRAM

                                                   Kommunevalget 2015

 

Helse – Velferd - Omsorg

PensjonistPartiet i Sandnes

Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår
og en verdig livssituasjon for eldre –
trygdede – barn – funksjonshemmede -
samt unge i Norge.

 

Vi vil bl. a. arbeide aktivt for ………

Helse og omsorg:                                                                                                                                            * å fortsette arbeidet med heildøgns sykehjemsplasser.

* å støtte opp om våre eldresentre.

* flere PU-boliger.

* å styrke avlastningstjenesten.

* gratis trygghetsalarm til alle med inntekt under 4G.

* å styrke psykiatritjenesten.

* at funksjonshemmede blir ansatt i off. forvaltning og private bedrifter, og på lik linje med andre stillingssøkere. Det bør legges til rette for deltidsstillinger med støtte fra folketrygden.

* å støtte frivillige organisasjoner.

 

Barnehager, skoler og oppvekst:
*
 full barnehagedekning.

* å styrke barnevernet.

* at skoler og SFO prioriteres

* å opprettholde ungdomstilbudet L54.

* at det satses sterkere på forebyggende tiltak mot rusmisbruk og et mer restriktivt behandlingstilbud.

* sterkere støtte til idrettslivet i Sandnes.

 

Samferdsel:

* bru over Gandsfjorden inkl. tunnel Aspervika – Vatne.

* ferjeforbindelsen over Høgsfjord (Lauvik – Oanes) opprettholdes.

* E39 som firefelts til Ålgård.

* bybane på «gummihjul» (over Smeaheia, ikke gjennom Strandgata).

* gjenåpning av Ålgårdsbanen.

* nei til bompenger.

 

Natur og friluftsliv            
* at nåværende grense for Sandnesmarkå
opprettholdes. 

 

Sentrumsutvikling:            
* å verne om bomiljøet.    

* at en ikke godtar parkeringsanlegg under Øglændsparken.

* å øke fremkommelighet/tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede med hensyn til kultur- og sentrumsaktiviteter.

* park på Ruten.

 

Kommuneforvaltning:
* å effektivisere forvaltningen/saksbehandlingen i kommunen.

* et mer forpliktende interkommunalt samarbeid.

* å prioritere vern av matjord.

 

 

Vi går bl. a. imot ……..
* innføring av eiendomsskatt.

* liberalisering av alkoholpolitikken

* ny kommunestruktur; d. v. s. vi vil opprettholde nåværende kommunegrenser.

* tvangssammenslåing av kommuner. 

 

 

Stem

PensjonistPartiet

VERDIGHET –TRYGGHET – RESPEKT

Vil du vite mer om Pensjonistpartiet, gå inn på internett:

http://www.pensjonistpartiet.no

Facebook:Sandnes Pensjonistparti

 

 

 

 

Strandgata

 

Jakob Ivar Grude jakob 70 år og Pensjonistpartiet frykter at siste rest av det opprinnelige Sandnes blir rasert når bussveien blir etablert i Strandgata.

Les mere:http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/Pensjonistene-kjempet-forgjeves-for-a-bevare-Strandgata-3716746.html

Pp er igang med valgkampen

DSC02138

DSC02140

DSC02149

 

 

sandnesposten 2 juli

Helsides annonse fra dagens utgave av Sandnesposten, som viser noen av valgkandidatene fra posisjonspartiene (AP, FRP, SP, SV og PP)
til valget, 14. september, avbildet på Sandnes stadion i forkant av en fotballkamp. Fra PP var de tre første listekandidatene med, her igjen Jakob Grude, Liv J. Remman og Roald A. Lende.
 
 
.

 Første «spadetak» tatt i forbindelse med byggingen av nytt heldøgns sykehjem, Rundeskogen BOAS, i dag med vår egen ordfører, Stanley Wirak (AP), bak spakene på gravemaskinen.

Bygget blir på 5460 m2, her igjen med 61 heldøgns-plasser og skal stå ferdig, 31/12-2016!

Dette betyr da, at vi har nådd et foreløpig mål, nemlig full sykehjems-dekning (25 % av + 80 år).   

nytt boas

Fra v.: Elin Selvikvåg (Kom.dir. levekår) og Roald A. Lende (Gr.leder i PP)

 

Pp 2pp 1b

Klikk på bildene for full størrelse

ny organist

Roald A Lende spiller orgel.

 Pensjonistpartiet_fra_vårt_valgprogram.pdf

 

 DSC01434

Fra venstre: Jakob I. Grude, Liv J. M. Remman og Roald A. Lende.
Våre tre toppkandidater til kommunevalget:

ET LØFTE GITT,
ER ET LØFTE HOLDT!
Fra vårt valgprogram nevnes:
Pensjonistpartiet skal være en vakthund,
og passe på at de eldre får et verdig liv!
Vi er opptatt av kvalitetsskole på alle nivå!
Arbeide aktivt for bru over Gandsfjorden!
Nei til buss-vei gjennom Strandgata!
Vi går imot ny kommunestruktur; d.v.s. vi
vil opprettholde nåværende grenser!
Nei til innføring av eiendomsskatt!
www.pensjonistpartiet.no
: Sandnes Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: