STIFTELSEN SOLBAKKEN

 Stiftelsen Solbakken har som formål i samråd med Sandnes kommune å oppføre og bestyre boliger for alderspensjonister og funksjonshemmede på stiftelsens eiendom ved Åse BOAS.

PPs Roald A. Lende er forespurt om å tre inn som beboernes repr., og har takket ja til dette vervet.

 

 

 

 

TRAVEL OG HYGGELIG ETTERMIDDAG/AFTEN I SANDNES PP
Styremøte kl. 16, deretter medlems-møte fra kl. 18 til 20, avholdt i Skeianetunet Eldresenter. I medlemsmøtet, som annonsert, åpning v/leder Roald A. Lende og nestleder Liv J. Remman. Så var det Njål Vigesdal's tur med sitt mini-foredrag, som hoved-innslag; meget bra for en lydhør forsamling! I tillegg besøk fra Stavanger PP. v/leder Karl W. Sandvig (Første-kandidat til kommende stortingsvalg.) Ja, som en forstår, her var det ingen "dødpunkter"! 

 

Bildet viser en Njål Vigesdal i full aktivitet med sitt foredrag.vigesdal

 

 

ÅPENT MEDLEMSMØTE, ONSDAG 3. MAI, KL. 18.00                               I SKEIANETUNET ELDRESENTER

Velkommen                                                                                                                           Lokallagsleder Roald A. Lende, åpner møtet og vil gi en kort informasjon om status pr. d. d. i lokallaget. I tillegg om forberedelser til kommende stortings-valg, mandag 11. september.

Nestleder og kasserer Liv J. Remman supplerer med siste nytt fra partiet på landsbasis. (Liv er og har vært kasserer i hovedstyret i flere år.)                                                                                    

Litt om historien til skolene i Sandnes                                                                               Njål Vigesdal fra Sandnes Historielag vil ha et miniforedrag basert på den gamle skoleprotokollen 1890 – 92. I tillegg vil han fortelle litt om utviklingen av skolen ellers i Sandnes fra ca. 1860 og fremover. 

Politisk diskusjon                                                                                                             Her vil det bli anledning til en politisk diskusjon om hvordan PP skal profilere seg i kommende stortingsvalg.

Bli kjent med noen av kandidatene til stortingsvalget                                           Flere av disse vil være tilstede og være tilgjengelig for en prat.                              Flg. fra PP Sandnes  er på valglisten: Liv J. Remman, Odd R. Gausel, Arne Lende, Roald A. Lende, Anna C. Steen, Njål Vigesdal og Ivar G. Vølstad.

PS                                                                                                                                           Det blir servert kaffe / te med noe attåt.

VI I STYRET I PENSJONISTPARTIET I SANDNES, ØNSKER DERE ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Hjemmeside: www.pensjonistpartiet                                              Facebook: SandnesPensjonistparti                                                                           Mob.tlf.: Roald 906 62862 eller Liv 48130592

 

 

Etter avholdt nominasjonsmøte i PP-huset i dag, fulgte en opp med fylkes-årsmøte, og det nye styret ble som flg.: 
Leder: Karl W.Sandvig / Stavanger......................Ny (1 år)
Nestleder: Aud Edvinson / Haugesund................Ny (2 år)
Sekretær: Anne B. Foldnes / Stavanger .............Ny (1 år)
Kasserer: Liv J. Remman / Sandnes ..................Gj.v. (2 år)
Styremedl.: Harald Ulseth / Stavanger ................Ny (1 år)
Styremedl.: Roald A. Lende / Sandnes ...............Ny (2 år)
Styremedl.: Gunnulv Løge / Stavanger ...............Gj.v. (2 år)

1.varamedl.: Alf Edvinson / Haugesund ...............Ny (1 år)
2. varamedl.: Randi Lie / Haugesund ...................Ny (1 år)
3. Varamedl.: Odd R. Gausel /Sandnes ...............Gj.v. (1 år)

Revisor: Steinar K. Lima / Sandnes .....................Gj.v. (1 år)

Bildet viser det nyvalgte styret:
Foran fra v.: Liv J. Remman og Aud Edvinson
Bak fra v.: Gunnulv Løge, Roald A. Lende, Karl W. Sandvig, Harald Ulseth og Anne B. Foldnes

Sandnes Pensjonistparti sitt bilde.
 
 
 
 
 

HEI!

Et nytt år står foran oss, og Pensjonistpartiet vil også være et av de partiene i Rogaland, som du kan avgi din stemme til ved kommende Stortingsvalg, 11. september!
Samtidig ønsker vi i Sandnes Pensjonistparti flere medlemmer, og merk deg dette, vi har ingen nedre aldersgrense! 
Årskontigenten pr. medlem er "bare" kr. 150,- og for par kr. 250,-.
Innbetaling på kto.nr. 3250.22.45030. (I tillegg til navn og adresse, påfør også fødselsdato.)
For evt. mer informasjon, kan du kontakte flg.:
Liv på mob. 481 30 592 eller  
Roald på mob. 906 62 862 eller

 
 

 

 Pensjonistpartiet i Sandnes har avholdt sitt årsmøte, 24. januar på Skeianetunet Eldresenter,                                    

  og det nyvalgte styret ble, som følger:

Leder..................: Roald A. Lende

Nestleder/kasserer: Liv J. Remman

Sekretær.............: Anna C. B. Steen

Styremedlem.......: Ivar G. Vølstad

Styremedlem.......: Arne Lende

1. varamedl.........: Leif M. Thu

2.       "      ........ : Lidia Bryzgalova 

3.       "      ........ : Odd R. Gausel

Revisor: Steinar K. Lima

Ref. vedlagte foto: Fra v.: Ivar G. Vølstad, Liv J. Remman, Roald A. Lende, Anna C. B. Steen og Arne Lende

årsmøte 2017

 

 

 

HAR DU NOTERT NED, TIRSDAG 24. JANUAR, KL. 18.00?

Minner om kommende årsmøte i Pensjonistpartiet i Sandnes, som vil bli avholdt på Skeianetunet Eldresenter, Jærveien 36!

Årsmøtepapirene vil bli utlagt i møterommet.

VELKOMMEN!

Sandnes Pensjonistparti sitt bilde.

 

 

MED EN HJERTELIG HILSEN FRA STYRET I SANDNES PENSJONISTPARTI

Sandnes Pensjonistparti sitt bilde.
 
 
 
 

FIN ETTERMIDDAG/KVELD PÅ SKEIANETUNET
Etter avviklet styremøte, var det klart for høstens medlemsmøte i gamle, ærverdige Skeianetunet; der eldste del er fra 1690!
Leder, Jakob I. Grude, ønsket velkommen og ga så ordet til vår inviterte gjest, varaordfører Pål M. Borgli (FrP), som informerte om kommunestruktur, her igjen med vekt på konstellasjonen Sandnes / Forsand. Veldig interessant, og mange spørsmål oppsto, som han besvarte meget bra!
Så var det tid for å innta lekre smørbrød fra Lura Turistheim, før leder Jakob I. Grude, orienterte om partilagets virke i dette kalenderåret.
Til slutt orienterte nestleder Roald A. Lende, om kommende Stortingsvalg, 11 september, der det er klart, at partiet skal delta. Valglisteforslaget er under arbeid; mer info om dette i løpet av desember måned. Det som allerede er klart, er at vår Liv J. Remman blir satt opp som nr. 2 av 4 prioriterte; deretter følger de neste 16 i alfabetisk rekkfølge. Valglisten skal vedtas på fylkets årsmøte, 18. februar. 
Her noen glimt fra kveldens sammenkomst.

PS. Minner om, at vårt kommende årsmøte vil bli avholdt, 24. januar, her på Skeianetunet!

 DSC02184

VELKOMMEN TIL
JULEMØTE / MEDLEMSMØTE I PENSJONISTPARTIET, SANDNES, ONSDAG 30. NOVEMBER, KL. 18.00 PÅ SKEIANETUNET, VIS A VIS SANDNES RÅDHUS.

Varaordfører Pål Morten Borgli kommer til oss og vil informere litt om en eventuell kommunesammenslåing med Forsand.

Leder, Jakob Grude, orienterer fra vårt arbeid i laget.

Nestleder, Roald A. Lende, vil snakke litt om valgkamp og valgarbeidet til stortingsvalget i 2017.

Det blir servering av smørbrød og kaffe/te.

Det blir også tid og rom for diskusjoner, om noen har noe de ønsker å ta opp, med oss eller forsamlingen forøvrig.

Ta med det gode humør, og still opp på dette julemøtet!

VI, STYRET I PENSJONISTPARTIET I SANDNES, ØNSKER DERE ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

 DSC04677

 

Ja, hvor står det enkelte politiske parti i Sandnes, når det gjelder kommunereformen? Om drøye to måneder, 30. mai, skal det avholdes valg i vår kommune vedrørende denne re-formen. 
Spørsmålet pr. i dag er ganske enkelt: Skal Sandnes, landets 7. største by, bli noen få bydeler i Nord-Jæren kommune, her igjen sammen med Sola og Stavanger? 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: