SISTE NYTT, REF. KOMMENDE MØTE, 20. NOV.
Til vårt kommende styre-, nominasjons- og medlemsmøte, 20/11,

på Skeianetunet, får vi nå også besøk av vår partileder, Tone J. Coucheron!
Bildet kan inneholde: 1 person, smiler
 

 mte

HEI!
MERK FLG.:
NOMINASJONSMØTE FOR KOMMUNEVALGET 2019, ETTERFULGT AV ORDINÆRT MEDLEMSMØTE, AVHOLDES, TIRSDAG 20. NOVEMBER, KL. 18.00.
STED: SKEIANETUNET

 
 
 

 

Valgkomite:

Leder: Anna C. B. Steen

Medlem: Liv J. Remman

"            Steinar K. Lima

 

Nom.komite for kom.valget 2019:

Leder: Liv J. Remman

Medlem: Odd R. Gausel

"            Ann C. B. Steen

Varamedl.: Ivar G. Vølstad

 

 

 

 

pp årsmøte 2018
Sandnes Pensjonistparti

FRA ÅRSMØTET I SANDNES PP
Onsdag, 24. jan., avholdt Sandnes PP sitt årsmøte, på Skeianetunet, og det nye styret ser slik ut:

Leder ......................Roald A. Lende
Nestleder/kasserer..Liv J. Remman
Sekretær ................Anna C. B. Steen
1. styremedlem ......Ivar G. Vølstad
2. " .........................Arne Lende

1. varamedl. ..........Leif M. Thu
2. " ......................Steinar K. Lima
3. " ......................Odd R. Gausel

Revisor ................Steinar K. Lima

Bildet, fra v.: Arne Lende, Steinar K. Lima, Ivar G. Vølstad, Liv J. Remman, Roald A. Lende og Anna C. B. Steen.
(Frav.: Leif M. Thu og Odd R. Gausel)

RESULTATER STORTINGSVALGET 2017 i ROGALAND

Høyre..............72.201
AP ..................56.340
FRP ,,,,,,,,,,,,,,,49.451
KRF ...............21.092
SP .................18.897
SV ................. 9.895
V ................... 8.851
MDG ............. 6.444
R ................... 2.895
PDK .............. 1.256
PP ................. 1.226
Liberale ......... 639
Piratp. ........... 444
Kystp. ........... 248
Demokr. ,,,,,,, 240
Alliansen ....... 231
Verdip. ........ 142
NKP ............. 75

(Blanke ........ 1.440)

roald smiler bredHvem i all verden skal få min stemme?
Ja, det er nok et spørsmål mange av velgerne stiller seg nå for tiden vedrørende kommende stortingsvalg. Aldri før har en hatt så mange partier å velge mellom, her i Rogaland; 19 partier pluss en blank liste for dem som ikke synes noen av de nevnte 19 har et passende valgprogram for en!

 

Valg Logo i gull 2013FREDAG, 4. AUGUST STARTER VALGKAMPEN FOR PP I SANDNES!
Ja, da starter vi opp med stand i krysset Langgata - Erling Skjalgsons gate (Ovalen) fra kl. 10.00 -14.00 og fortsetter hver fredag frem til valget. Stikk innom og slå av en prat med oss!


Vi som er på stand denne dagen, er alle kandidater på PPs valgliste og vi ser frem til å møte dere og diskutere aktuelle politiske spørsmål.


Vel møtt.

 

 

 STIFTELSEN SOLBAKKEN

 Stiftelsen Solbakken har som formål i samråd med Sandnes kommune å oppføre og bestyre boliger for alderspensjonister og funksjonshemmede på stiftelsens eiendom ved Åse BOAS.

PPs Roald A. Lende er forespurt om å tre inn som beboernes repr., og har takket ja til dette vervet.

 

 

 

 

TRAVEL OG HYGGELIG ETTERMIDDAG/AFTEN I SANDNES PP
Styremøte kl. 16, deretter medlems-møte fra kl. 18 til 20, avholdt i Skeianetunet Eldresenter. I medlemsmøtet, som annonsert, åpning v/leder Roald A. Lende og nestleder Liv J. Remman. Så var det Njål Vigesdal's tur med sitt mini-foredrag, som hoved-innslag; meget bra for en lydhør forsamling! I tillegg besøk fra Stavanger PP. v/leder Karl W. Sandvig (Første-kandidat til kommende stortingsvalg.) Ja, som en forstår, her var det ingen "dødpunkter"! 

 

Bildet viser en Njål Vigesdal i full aktivitet med sitt foredrag.vigesdal

 

 

ÅPENT MEDLEMSMØTE, ONSDAG 3. MAI, KL. 18.00                               I SKEIANETUNET ELDRESENTER

Velkommen                                                                                                                           Lokallagsleder Roald A. Lende, åpner møtet og vil gi en kort informasjon om status pr. d. d. i lokallaget. I tillegg om forberedelser til kommende stortings-valg, mandag 11. september.

Nestleder og kasserer Liv J. Remman supplerer med siste nytt fra partiet på landsbasis. (Liv er og har vært kasserer i hovedstyret i flere år.)                                                                                    

Litt om historien til skolene i Sandnes                                                                               Njål Vigesdal fra Sandnes Historielag vil ha et miniforedrag basert på den gamle skoleprotokollen 1890 – 92. I tillegg vil han fortelle litt om utviklingen av skolen ellers i Sandnes fra ca. 1860 og fremover. 

Politisk diskusjon                                                                                                             Her vil det bli anledning til en politisk diskusjon om hvordan PP skal profilere seg i kommende stortingsvalg.

Bli kjent med noen av kandidatene til stortingsvalget                                           Flere av disse vil være tilstede og være tilgjengelig for en prat.                              Flg. fra PP Sandnes  er på valglisten: Liv J. Remman, Odd R. Gausel, Arne Lende, Roald A. Lende, Anna C. Steen, Njål Vigesdal og Ivar G. Vølstad.

PS                                                                                                                                           Det blir servert kaffe / te med noe attåt.

VI I STYRET I PENSJONISTPARTIET I SANDNES, ØNSKER DERE ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Hjemmeside: www.pensjonistpartiet                                              Facebook: SandnesPensjonistparti                                                                           Mob.tlf.: Roald 906 62862 eller Liv 48130592

 

 

Etter avholdt nominasjonsmøte i PP-huset i dag, fulgte en opp med fylkes-årsmøte, og det nye styret ble som flg.: 
Leder: Karl W.Sandvig / Stavanger......................Ny (1 år)
Nestleder: Aud Edvinson / Haugesund................Ny (2 år)
Sekretær: Anne B. Foldnes / Stavanger .............Ny (1 år)
Kasserer: Liv J. Remman / Sandnes ..................Gj.v. (2 år)
Styremedl.: Harald Ulseth / Stavanger ................Ny (1 år)
Styremedl.: Roald A. Lende / Sandnes ...............Ny (2 år)
Styremedl.: Gunnulv Løge / Stavanger ...............Gj.v. (2 år)

1.varamedl.: Alf Edvinson / Haugesund ...............Ny (1 år)
2. varamedl.: Randi Lie / Haugesund ...................Ny (1 år)
3. Varamedl.: Odd R. Gausel /Sandnes ...............Gj.v. (1 år)

Revisor: Steinar K. Lima / Sandnes .....................Gj.v. (1 år)

Bildet viser det nyvalgte styret:
Foran fra v.: Liv J. Remman og Aud Edvinson
Bak fra v.: Gunnulv Løge, Roald A. Lende, Karl W. Sandvig, Harald Ulseth og Anne B. Foldnes

Sandnes Pensjonistparti sitt bilde.
 
 
 
 
 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.-21. oktober 2018

Thon Nordlys, Bodø

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no