Logo_Pensjonistpartiet

ROGALAND

PROGRAM FYLKESTINGSVALGET 2015

Pensjonistpartiet vil:

- Arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle som bor i landet. Partiets fremste oppgave er å arbeide for gode og trygge levekår. Eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge skal alle ha en verdig livssituasjon.
Ha lovfestet rett til sykehjemsplass til alle som har behov for det. Det skal fastsettes en nasjonal norm for kvaliteten av sykehjemsplasser. Plasser til minst 25 % av antall eldre fylte 80 år.

- Ha aktivitetssentre for eldre og yngre i alle kommuner.

- Ha helsestasjon for eldre i alle kommuner.

- At alle kommuner har tilstrekkelig antall dagplasser for demente samt fullverdige hjemmetjenester.

- Ha statlig garanti for omsorgslønn for dem som tar vare på omsorgs- og pleietrengende i hjemmet.

- At tannhelsetjenesten organiseres etter samme prinsipp som legetjenesten.

- Styrke psykiatritjenesten generelt og alderspsykiatrien spesielt.

- Prioritere rusforebygging, behandling, rehabilitering.

- Styrke lærlingeordningen gjennom økte offentlige tilskudd. Likt tilskudd for lærlingeplass og skoleplass. Dekke behovet for lærlingeplasser i det offentlige og i det private næringsliv.

- Sikre et godt miljø i skolene for lærere og elever.

- Ha en barneverntjeneste som ivaretar lovens krav om at alle barn som trenger det, skal få hjelp i rett tid.

- At hjem og skole går sammen om å lære barn og ungdom å praktisere positive holdninger og høflighet i omgang med andre mennesker. Styrke samarbeidet mellom skole og foreldre for å motvirke mobbing og vold.

- Ha full barnehagedekning, og kvalitetssikring av barnehagetilbudet, med overkommelige egenandeler.                   

- Styrke kollektivtilbudet generelt og utbedre jernbaneforbindelsen Stavanger Oslo.

- Være imot all bompengeinnkreving.

- Støtte at vegforbindelsen mellom Ryfylke og E-39 må gå over Høgsfjord. Ha 4 felts vei Hove – Vatne.

- At det bygges tilstrekkelig antall fengselsplasser. Dømte lovbrytere må ikke gå i frihet pga alt for liten soningskapasitet.

- At Haugaland og Sunnhordland politidistrikt opprettholder sine nåværende grenser.

- Styrke dyrevelferden.

- Støtte frivillige lag og organisasjoner.

-Styrke miljøet.
Ha ren luft, rent vann og ren jord.

- Ha universell utforming av alle bygg og transportmidler.

- Ha en allmenn trygghet for den enkelte borger.

- Støtte en frivillig kommunesammenslåing.

 

Et løfte gitt - er et løfte holdt!

Alf Edvinson Haugesund   Rasmussen S Hgsd   Aspelund Bjarne Stavanger
1. Alf W. Edvinson
    Haugesund
  2. Sofus Rasmussen
    Haugesund
  3. Bjarne Aspelund
    Stavanger

                    

VERDIGHET – TRYGGHET - RESPEKT

VI STÅR SAMMEN OM DIN TRYGGHET 

Pensjonistpartiet setter mennesket i sentrum

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

Fredag 21. april 2017

Kontoret i Prinsensgt.3


Landstyremøte

oktober 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

20.- 21. mai 2017
Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Postadresse: Prinsensgt 46, 7011 Trondheim - Telefon: 482 54 481 - E-post: per.walseth@live.no