Valgliste
pp logo lang utentekst

ved Stortingsvalget 11. september  
Rogaland
fylke

 

For- og etternavn

F.år

Stilling

(kan påføres)

Kommune

(kan påføres)

1

 Karl W. Sandvig

 1949

 

 Stavanger

2

 Liv Judith M. Remman

 1954

 

 Sandnes

3

 Aud Edvinson

 1949

 

 Haugesund

4

 Alf Oddvar Bjerkvik

 1944

 

 Karmøy

5

 Bjarne Aspelund

 1937

 

 Stavanger

6

 Klara Helene Bråtveit

 1938

 

 Haugesund

7

 Alf Walther Edvinson

 1945

 

 Haugesund

8

 Anne Berit Folnes

 1943

 

 Stavanger

9

 Odd Reidar Gausel

 1949

 

 Sandnes

10

 Inger Gjerden

 1937

 

 Stavanger

11

 Oddvar Gjerden

 1935

 

 Stavanger

12

 Arnt Håkon Gunstead

 1950

 

 Stavanger

13

 Arne Lende

 1939

 

 Sandnes

14

 Roald Armand Lende

 1938

 

 Sandnes

15

 Gunnulv Løge

 1932

 

 Stavanger

16

 Jan Arthur Nilsen

 1950

 

 Karmøy

17

 Anna Christine Steen

 1937

 

 Eigersund

18

 Nordal M. Torstensen

 1937

 Avdød

 Stavanger

19

 Njål Vigesdal

 1946

 

 Sandnes

20

 Ivar Gunnleif Vølstad

 1944

 

 Sandnes

Kandidatene 1 - 4 er oppført i prioritert rekkefølge, de øvrige i alfabetisk rekkefølge.

Nominasjonskomiteen bestod av;
Leder:    Karl W. Sandvig, Stavanger
Medlem: Alf Edvinson, Haugesund
Medlem: Roald Lende, Sandnes


(Det gjøres oppmerksom på at WEB leder ikke har mottatt kopi av Protokoll fra Nominasjonsmøtet. Listen er således satt opp etter listeforslaget innsendt til fylket.)

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: