pp logo lang utentekst

i Haugesund

Politiske verv i perioden 2015 - 2019

Denne siden er under ajourføring.

Alle navn/verv nedenfor er fra perioden 2011 - 2015.

 

Bystyret

Arne Sjursen-Haugesund

Gruppeleder/Medlem

 Arne Sjursen,
 P.b. 258,
 5501 Haugesund

Telefoner:

Tlf:   52 72 16 73               
Mob: 952 26 011 
E-post: 

Alf Edvinson-Haugesund

Medlem

 Alf Edvinson,
 Valhallgata 5,
 5531 Haugesund

Telefoner:

Tlf:  
Mob: 995 71 010 
E-post:  

Klara Bråtveit-Haugesund

Medlem

 Klara Bråtveit,
 Risbrekka 7,
 5517 Haugesund

Telefoner

Tlf:    52 73 59 03
Mob:  406 41 680
E-post:

Ukjent person

1. Varamedlem

 Tor Kyvik, 
 Asalvikvegen 15,
 5523 Haugesund

Telefoner:

Tlf:    
Mob: 913 89 779
E-post:

Rasmussen S Hgsd

2. Varamedlem

 Sofus Rasmussen,
 Sørhallet 21,
 5518 Haugesund

Telefoner:

 Tlf:    
 Mob: 474 59 673
 E-post:

Ukjent person

3. Varamedlem

 Johannes Vikse,
 Haugaleite 41,
 5515 Haugesund

Telefoner:

 Tlf:     52 72 68 86
 
Mob:  917 37 522
 E-post:

Ukjent kvinne

4. Varamedlem

 Eli Paulsen 
 Steff. Stålesensgt. 36 B, 

 5523 Haugesund

Telefoner:

Tlf:    52 71 33 06 
Mob:  984 33 789
E-post:

Ukjent person

6. Varamedlem

 Sverre Juell,
 Storsteinvn. 30,
 5514 Haugesund

Telefoner:

 Tlf:    52 72 99 33
 Mob:  982 37 432 
 E-post:

5. varamedlem, Inger Marie Åsbø, har meldt seg ut av partiet.


Formannskapet:

Arne Sjursen-Haugesund 

Medlem

 Arne Sjursen,
 P.b. 258,
 5501 Haugesund             

Telefoner:

 Tlf:   52 72 16 73               
 Mob: 952 26 011
 E-post:

 

1. Varamedlem
 Agnar Bruntveit, AP

 
Dette i henhold til forhandlinger

 

2. Varamedlem
 Alf Edvinson,
 Valhallgt. 5,
 5531 Haugesund

Telefoner 
 Tlf.
 Mob.tlf 995 71 010
 E-post

 

3. varamedlem
 Klara Bråtveit,
 Risbrekka 7,
 5517 Haugesund

Telefoner
 Tlf    52 73 59 03
 Mob. 5406 41 680
 E-post

 
Andre verv
Hovedutvalg Helse og omsorg;

Klara Bråtveit-Haugesund 

Medlem                           

 Klara Bråtveit,
 Risbrekka 7,
 5517 Haugesund

Telefoner

Tlf    52 73 59 03
 Mob. 5406 41 680
 E-post
  1. varamedlem
 Asbjørn Saltvedt,
 Valkyriegt. 17C,
 5531 Haugesund

Telefoner
 Tlf    

 Mob. 
 E-post

  3. varamedlem
 Sverre Juell,
 Storsteinvn. 30,
 5514 Haugesund 

Telefoner:
 
Tlf:    52 72 99 33
 Mob:  982 37 432
 E-post:

2. varamedlem, Inger Marie Åsbø, har meldt seg ut av partiet.

Hovedutvalg Oppvekststyret;

Arne Sjursen-Haugesund 

Medlem                           

 Arne Sjursen,
 P.b. 258,
 5501 Haugesund

Telefoner:

 Tlf:   52 72 16 73               
 Mob: 952 26 011
 E-post:

  1. Varamedlem
 Sofus Rasmussen,
 Sørhallet 21,
 5518 Haugesund

Telefoner:
 
Tlf:   
 Mob: 474 59 673 
 E-post:

 

2. varamedlem
 Eli Paulsen,
 Steff. Stålesensgt. 36 B,
 5523 Haugesund

Telefoner:
 Tlf:    52 71 33 06 
 Mob:  984 33 789
 
 E-post:  

 

3. varamedlem
 Astrid Saltvedt
 Spannarvn. 14 B,
 5521 Haugesund

Telefoner:
 Tlf:    52 72 72 05
 Mob: 957 43 444 
 E-post:

 

Hovedutvalg Kultur og Idrett;

Alf Edvinson-Haugesund 

Medlem                           

 Alf Edvinson,
 Valhallgata 5,
 5531 Haugesund

Telefoner

Tlf.
Mob.tlf 995 71 010                      
E-post

  1 varamedlem 
 Sverre Juell,
 Storsteinvn. 30,
 5514 Haugesund

Telefoner:
 Tlf:    52 72 99 33
 Mob:  982 37 432
 E-post:

  2. varamedlem
 Marit H. Thormodsæter,
 Fredr. Stangsgt. 19,
 5521 Haugesund

Telefoner:
Tlf:    52 72 41 48
Mob: 
E-post:

  3. varamedlem
 Kjell Hamre,
 Karmsundgt. 117,
 5532 Haugesund

Telefoner:
Tlf:    52 72 12 78
Mob: 
E-post:

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: