Utskrift
Treff: 4183

Trygve Hagland hadde i sitt innlegg konsentrert seg om «villedning» - her sett uti fra en vinkling som viser frykt for å miste velgere til pensjonistpartiet. Det er opp til hvert parti å ha prioriterte saker – Pensjonistpartiet flagger blant annet den økonomiske utviklingen VS real-lønnsnedgangen de senere år – Fremskrittspartiet gjør ikke dette til en prioritert sak! Hagland snakker godt om «snøen som valt i fjor» - hvorfor har ikke de tatt grep i inneværende periode, nå når nesten alle har flagget og påpekt «urettferdigheten» og «urimeligheten»? Det er jo bare SV og Pp som direkte har gått ut med at 0,75%-regelen må bort!

Siste linje i Haglands innlegg viser klart og tydelig hans tanker – han er redd for at avkortning av pensjonene skal lide samme skjebne som hans egne og partiets tidligere fanesaker – bompengene. Her er jo fasiten at bompengeinnkreving fortsetter og øker. Jeg tror dog at jeg har truffet en øm tå – håper ikke Hagland hinker formeget fremover.-

Etter min mening har leserne vurdert Haglands innlegg mer som skittkasting og surmuling mot en velgermasse i stedet for å konsentrere seg om egne saker. Dette vil dog gjøre sitt til at det blir en oppfølging av Underhaugs anmodning; «våkn opp, pensjonister»!

Arne Sjursen (s)