Trygve Hagland hadde i sitt innlegg konsentrert seg om «villedning» - her sett uti fra en vinkling som viser frykt for å miste velgere til pensjonistpartiet. Det er opp til hvert parti å ha prioriterte saker – Pensjonistpartiet flagger blant annet den økonomiske utviklingen VS real-lønnsnedgangen de senere år – Fremskrittspartiet gjør ikke dette til en prioritert sak! Hagland snakker godt om «snøen som valt i fjor» - hvorfor har ikke de tatt grep i inneværende periode, nå når nesten alle har flagget og påpekt «urettferdigheten» og «urimeligheten»? Det er jo bare SV og Pp som direkte har gått ut med at 0,75%-regelen må bort!

Siste linje i Haglands innlegg viser klart og tydelig hans tanker – han er redd for at avkortning av pensjonene skal lide samme skjebne som hans egne og partiets tidligere fanesaker – bompengene. Her er jo fasiten at bompengeinnkreving fortsetter og øker. Jeg tror dog at jeg har truffet en øm tå – håper ikke Hagland hinker formeget fremover.-

Etter min mening har leserne vurdert Haglands innlegg mer som skittkasting og surmuling mot en velgermasse i stedet for å konsentrere seg om egne saker. Dette vil dog gjøre sitt til at det blir en oppfølging av Underhaugs anmodning; «våkn opp, pensjonister»!

Arne Sjursen (s)

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: