Utskrift
Treff: 4942

REIDAR NORDMARK har en fin og nøktern fremstilling – både i forhold til selve saken og til hvorfor ikke pensjonistene sier «nok er nok»! «Nok er nok» i betydning av at tidligere lovnader fra etablerte partier faller ut i sand straks etter et valg. Jeg kommer tilbake til dette litt senere i innlegget.-

Jeg skal ikke trette leserne med å gjengi – kanskje for noen til det kjedsommelige – hva som er essensen i innlegget til Nordmark og til de innleggene jeg har hatt tidligere. Det er ikke det at reformens intensjon var god, men at uheldige utslag ikke blir rettet opp. Det blir nok rettet opp noe verbalt, men resultatene i ettertid viser at eventuelle endringsforslag jo ikke er bedre enn den stående reformen! Jeg tenker da spesielt på Støres forslag om endring – etter å ha blitt presset på at endring må skje; ved beregninger foretatt på forslaget, viser det seg jo at vi er tilbake til dagens problem etter kort tid!

Hvorfor ikke kalle en spade for en spade – ta ugresset ved rota og hell gjerne noe ugressmiddel ned i gropa i tillegg: TA BORT 0,75% UNDEREGULERINGEN – da vil mye være gjort og svært synliggjort.-

Tre år med reallønnsnedgang bør – og må – være nok. Pensjonistene har bidratt nok – og de har bidratt utilsiktet. Politikerne – og partiene må våkne. Og nå er tiden kommet: Vi har nå en gylden mulighet til å rette på forholdene – vi kan gå i front med et eldreopprør og en demonstrativ holdning til det etablerte partisystemet og til partiblokkene. Hvorfor ikke se bort i fra ditt tidligere parti – la Pensjonistpartiet får sjansen til å bevise at de kan påvirke mer enn de gjør i dag?

Nordmark er inne på at det opprinnelig var Frp som var det eneste partiet som stemte imot pensjonsreformen og 0,75%-fradraget. Han skriver videre at det nå kun er SV og Pensjonist-partiet som tydelig har signalisert at de vil fjerne 0,75-regelen.-

Så er det dette med forhandlingsrett. Bortfall av 0,75 må være prioritet, men forhandlingsrett bør også være med på barrikadenes krav – i alle tilfeller med en begynnelse på forhandling om minstepensjon! Forhandlingspartner Pensjonistforbundet? Kanskje er ikke dette rette fora – de betakker seg med å være deltager i en undertegning av protokoll! Rett skal være rett – de har ikke undertegnet årets protokoll. På en annen side får vi dokumentert at en «snakker etter vinden» - eller avhengig av «hvilken hatt man har på seg»? Jeg tenker da på Pensjonistfor-bundets leder som jo tidligere var i posisjon til å utøve en annen mening enn den han har i dag?

Pensjonister: Engasjer dere i valgkampen i alle arenaer og i alle fora. I valgmøter, spør direkte om de vil arbeide for bortfall av 0,75 Det er mange av oss pensjonister og hvis halvparten av pensjonistene hadde stemt Pensjonistpartiet, ville vi hatt 40 representanter som talte vår sak, men som samtidig hadde både alderserfaring og arbeidserfaring til å skjøtte hele det politiske spekteret!!

                                                                                                                                 Fra Fra det etablerte partisystem hører vi at en må stemme taktisk og at en stemme til Pensjonistpartiet er bortkastet. La oss stemme taktisk med å stemme direkte på Pensjonis-partiet. Taktisk med å la våre stemmer gå til den blokka vi tror mest på? Begge blokkene har jo bevist at vi er blitt ført bak lyset gang på gang!! I alle tilfeller vil jo hver stemme telle!

Jeg vil slutte innlegget med Nordmarks siste setninger: Det er mange av oss, og vi har stor makt på valgdagen. Berre trusselen om – og tanken på – slik stemmegiving kan vere nok til å få maktkåte politikarar til å endre syn på korleis alderspensjonane skal reknast ut i kommande stortingsperiode. Takk Reidar Nordmark!

Arne Sjursen (s)

Haugesund