Det synes som om det bare er to alternativer i Norsk politikk, Høyre og/eller Arbeiderpartiet. Men i grunnen bare ett, - for Høyre og Arbeiderpartiet samarbeider på mange fronter. Tverrpolitisk samarbeid om store saker er bra.

Men i det” store spørsmålet” er ikke samarbeidet mellom H + AP bra for alle. Det store spørsmålet gjelder fordelingen fra felleskassen, og om de som har minst, og små røster skal få være med? Faktisk gjelder spørsmålet om alle mennesker er like mye verd?

Statistikken viser at ingen har gjort så lite for å minske forskjellen mellom rik og fattig, som regjeringen Stoltenberg. De blåblå sender nå ut sjokkbølger av usikkerhet til gruppen uføre. Delvis forkledd som godvilje.” Nå skal du ut i arbeid og få et meningsfullt liv!” Delvis som ugyldiggjøring av uføres lidelser.

” Du er ikke ufør. Det blir feil å passivt motta ytelser. Har du for lite, så kom deg i arbeid”. Bestreber de blåblå seg på å slå APs rekord i å øke forskjeller?

Pensjonistpartiet er et parti for hele befolkningen, og har som målsetting å bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst.

Dersom mange er uenige i den ujevne fordelingen, og vil ha forandring, kan de stemme på noen andre. Og når vi blir mange nok, kan vi få det til.

Anna Steen

Sekretær i Sandnes Pensjonistparti 
E-mail: .

Tlf. 480 45 878

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: