Utskrift
Treff: 13139
Valg Logo i gull-2013

 Sakset fra "I vindusposten" nr3/2012;
(Selv om dette i utgangspunktet ble satt inn i forbindelse med Stortingsvalget i 1913, er det også aktuelt for kommende Stortingsvalg i september 2017.)

Om vi tar utgangspunkt i oppslutningen ved Stortingsvalget i 2009 (der ca 76 % av alle stemmeberettigede stemte), ville

Pensjonistpartiet, hvis 25 % eller hver fjerde pensjonist (alders- og utførepensjonist) hadde stemt på oss ha hatt 250.000 stemmer eller vel 9% av stemmene!

Vi hadde fått god uttelling på utjevningsmandater slik at vi på Stortinget hadde rullet inn som en tung flodbølge med vel 20 delegater!

Dette ville ha gitt vårt folkestyre et løft, hvor vår gruppe hadde stillet med livserfaring og erfaring fra arbeidslivet - ingen broilere med kun eksamensvitnemål og snakketøy. Vi kunne ha talt våre eldres sak på en mye bedre måte enn det etablerte politiske system, som kun tar eldre med i valgkampen for å fiske stemmer, senere blir de ikke hørt. Vi har erfaring fra alle områder i samfunnet, så vi skulle nok ha kommet godt i fra de fleste viktige samfunnsspørsmål som ble behandlet.

 Med 20 % av befolkningen som pensjonister, hadde det ikke vært noe å si på om dette hadde gjenspeilet seg i nasjonalforsamlingen.

 Da har vi kun èn ting å gjøre: Få flere pensjonister til å stemme PP. Hver fjerde er ikke umulig!

  

Gjert-Are Valberg