Utskrift
Treff: 4133

 

Anna Steen 

  Det er på høy tid å få seniorer, og helst   fra Pensjonistpartiet, inn på Stortinget, og helst flere.

  Etter stortingsvalget 2013 var gjennomsnittsalderen for de 169 representantene
46,4 år. Yngste representant var 23 år ved åpningen, og eldste var 68 år.

  Media forteller oss daglig at flere av de etablerte partiene slitermed å rekruttere ungdom til stortingslistene. Flere partier mangler nye kronprinsesser og ditto prinser.

Hvorfor er det så viktig å få inn stadig yngre personer inn i maktposisjoner i storting og regjering?

I 2017 sier SSB at der bor 5 258 317 personer i Norge.
I 2016 opplyser NAV at det er 874 380 alderspensjonister. Tar vi med uføre- og andre lavinntekts grupper er vi oppe i godt over 1 million personer som ikke har fått være med i inntekt/velstandsutviklingen de siste årene.

Som alderspensjonist er jeg bekymret for at ingen av partiene, hverken de i posisjon eller de i opposisjon, har interesse for våre liv, helse og sosiale situasjon. Mange av oss må klare oss med inntekter under EUs fattigdomsgrense.

SSB forteller at avstanden mellom de som har mest og de som har lavest inntekter økte mest under Stoltenbergregjeringen.
Det ser ut som de blåblå ønsker å slå denne rekorden. Alderspensjonister omtales ofte som "desergenerasjonen" i riksdekkende aviser. Selvsagt finnes det også miliardærer også blandt 80-åringer. Disse trekker opp gjennomsnittsintektensom det vises til.

Jeg tenker på enslige, på lavinnteksgruppene, på kvinnene som aldri klarte å få nok pensjonspoeng fordi de ikke hadde anledning til å gå i lønnet arbeid. Hvem av de unge fremadstreberne er interessert i deres liv, og hvem vet noe om hvorfor det var slik? Og hvem bryr seg?

Mange seniorer er meget samfunnsengasjerte. Flere er også dyktige og erfarne politikere. Vi har sett dem bli vraket av eget parti, fordi yngre og trendy krefter må få slippe til.
Det er grunn til bekymring. For den som er våken og opptatt av samfunnets utvikling, er det et tydelig tegn på svekkelse av demokratiet at unge mennesker utdanner seg til politiske ledere og politiskee karriere hvor de skal bestemme over andres hverdag, og uten å ha gjort et dagsverk, uten å ha sett en strømregning, og langt mindre bekymret seg over en sådan. Til gjengjeld har vi sett at yngre mennesker kan bli svært beruset av makt.

Og hva med seniorene? Med massevis av livskunskap fra mange skoler, ikke minst livets! Med røtter og integritet, og ikke minst historisk innsikt. Hvorfor måm de holdes borte fra Stortinget? Det hadde muligens vært forståelig dersom tinget var et moteshow, hvor deltakerne ble valgt etter utseende.

Kjære velgere. Her gjelder det et valg om hvem som skal være med å styre landet. Her trengs det vett, mot, kunnskaper,livserfaring og handlekraft!

Et demokratis ledelse må gjenspeile hele befolkningen. Da må seniorene ha sin selvfølgelige plass.

Det er uverdig for landet og demokratiet at en befolkninsgruppe på nær en million stemples som en uønsket bølge som det må demmes opp for.
Og at den forsøkes skjøvet inn i "uteforskapet"!

Anna Steen
Pensjonistpartiet i Sandnes.