Valg Logo i gull-2013  

På styremøte i Fylkeslaget ble
det den 29. april, i sak 24/14
opprettet en Nominasjons-
komite (NK) for Fylkestings-
valget 2015.

 

Følgende ble innvalgt i Nominasjonskomiteen;

   Liv Remman, Sandnes
   Anna C.B. Steen, Eigersund
   Alf Edvinson, Haugesund
   Karl W. Sandvig, Stavanger og
   Nils Grutle, Karmøy
   1. vara Odd Reidar Gausel, Sandes
   2. vara Nils Johs. Østerhus, Sola

Komiteen konstituerer seg selv og velger selv leder og sekretær.

Nominasjonskomiteen skal her sørge for at det blir satt opp en valgliste, at det blir innkalt til nominasjonsmøte og at valglisten blir innlevert innen fastsatt frist.

Her skal lokallagene sende inn forslag på 10 navngitte kandidater til listen. Dette skal være kandidater fra hele fylket og skal angis alfabetisk. Frist for dette er 15. oktober 2014.

NK samler deretter alle listene fra lokallagene og, ut fra disse listene, setter NK opp et forslag på kandidater i alfabetisk orden og sender denne til det enkelte lokallag for rangering.

Hvert av lokalalgene skal deretter rangere de 10 første på valglisten. Frist for innsendelse av denne listen er 15. november 2014.

NK skal deretter, med basis i disse listene, sette opp en foreløpig rangering av de enkelte kandidatene. Her bør den enkelte kandidat være forespurt. Frist for utsendelse av denne listen er 1. desember 2014.

Hver av lokallagene skal gis anledning til å uttale seg ad. rangeringen av kandidatene. Frist 15. desember 2014.

NK skal deretter utarbeide sitt endelige forslag til valglisten innen 15. januar 2015. Denne listen bør offentliggjøres i samråd med fylkesstyret. (Fylkesstyret skal her ha styremøte 20. januar 2015.)

Nominasjonsmøte blir avholdt innen utløpet av februar, foreløpig dato er satt til 28. februar 2015.
Her kan ingen nye navn/benkeforslag bli innspilt, en skal behandle forslaget/listen som foreligger, men det kan, etter forslag, komme rokkeringer.
Alle aktuelle kandidater må således være innspilt innen de aktuelle frister. (Alle frister er hjemlet i partiets håndbok, vedlegg 4).

Vi håper med dette at alle partiets medlemmer og sympatisører støtter opp om valget.

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

 

Møter

Neste HS møte

21. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

22-23 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no